Aktuális információk

2016. júl. 19.

Orosz Gergely Imre és Tóth Sándor írása a Nukleonban.

A negyedik generációs reaktorkoncepciók közül az egyik az ún. gázhűtésű gyors reaktor. A típus előnye a gyors neutronspektrum, illetve a zónából kilépő hűtőközeg magas hőmérséklete, amely jobb termikus hatásfokot eredményez a jelenleg üzemelő atomerőművekhez képest. A reaktor energetikai célú fejlesztése érdekében tervezik a 75 MW hőteljesítményű ALLEGRO kísérleti reaktor megépítését.

2016. júl. 05.

Élete, munkássága kerül bemutatásra az alább letölthető cikkben, amely jelentősen hozzájárult a korabeli fizikai-kémiai folyamatok megismeréséhez, fejlődéséhez és a radioizotópok tanulmányozásához.

1912

Rutherford: "-Ha megérdemli a sót az ételébe, elválasztja a rádium D-t a kellemetlenkedő ólomtól."

Hevesy: "-Mint megmutattuk, a radioaktív RaD ólomtól történő elkülönítése mindmáig eredménytelen maradt: egyik kísérlet során sem volt megfigyelhető koncentrációjuk megváltozása. Mért mennyiségű RaD-t adtunk ismert mennyiségű ólom-vegyülethez, azután teljesen összekevertük őket. Akármilyen kis mintát vettünk is ki az oldatból, koncentrációviszonyuk minden kémiai kezelés után ugyanaz maradt.

2016. jún. 27.

 Mayer Gusztáv, Nagy Richárd és Nagy Imre cikke a Nukleon legújabb számában.

A kritikus hőfluxus (Critical Heat Flux - CHF) jelensége a forráskrízisek csoportjába tartozó, összetett termohidraulikai folyamat. Olyan esetekben léphet fel, ahol forrásos hőátadás valósul meg és a felületi hőfluxus értéke túllépi az adott geometriához és áramláshoz tartozó kritikus határértéket.

2016. jún. 12.

Zsigó Zsolt Miklós Öveges díjas előadásból írt cikke a NUKLEON folyóiratban

Nincs könnyű dolga azoknak a középiskolában tanító tanároknak, akik a modern fizika tárgyköréhez szeretnének kísérleteket végezni. „A gimnáziumi atomfizikai kísérleteink nyolcvan százalékát még ma is az Öveges által megalkotott kísérletek alapján végezzük.

2016. jún. 10.

Cserháti András

Tudósítás a Horvát Nukleáris Társaság 11. konferenciájáról

http://www.nuclear-option.org/

A színhely a nagy múltú dalmát tengerparti város, Zára (Zadar) volt. Bár a konferenciának kisebb a múltja, de így is jelentős: korábbi neve Nukleáris lehetőség a kis és közepes villamos hálózattal rendelkező országok számára volt. Előadtam, szakmai újdonságokat gyűjtöttem, kapcsolatokat építettem, de a rendezés módszerei és ötletei is érdekeltek.

2016. máj. 11.

2016. május 6-án, az előzetesen meghirdetett napirendi pontoknak megfelelően, sikeres lezajlott az MNT rendes éves Közgyűlése. A megjelent Tagság egyhangúlag elfogadta a 2015. Számviteli és Közhasznúsági Beszámolót valamint a 2016. évi Költségvetési tervet.

Nemsokára véglegesítjük a közgyűlési jegyzőkönyvet, de addig is élvezzék Cserháti András nagyszerű előadását a nukleáris infografikákról.

Cserháti András: Nukleáris infografikák