Felhívás

 

A 2016. ÉVI ÖVEGES JÓZSEF DÍJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége az iskolai fizikaoktatás kísérletes jellegének erősítésére és a kísérletező fizikatanárok elismerésére 2006. márciusában Öveges József Díjat alapított. Az Öveges Díj egy bronzból készült kisplasztika (Farkas Pál szobrászművész munkája), a díj elnyerését tanúsító oklevél, valamint 2016-ben 300 000,- Ft egyszeri szakmai díj. A díjat iskolában oktató fizikatanárok nyerhetik el, az általuk benyújtott pályázat alapján. A Díj Alapító Okirata a következő címen olvasható az interneten:       http://nuklearis.hu/sites/default/files/docs/Oveges_dij_2013.pdf

Ez úton hívjuk fel a fizikatanárokat, pályázzanak az órákon bemutatott (tanári vagy tanulói) kísérletekkel!

A pályázat tartalmi és formai részletei:

  • Személyenként évente egy pályázat nyújtható be.

  • A pályázatban leírt (egy vagy több) kísérlet egy témakörhöz tartozó legyen.

  • Pályázni lehet megvalósított új kísérletekkel, illetve régi kísérletek korszerűbb megvalósításával, amelyek akár technikai (pl. számítógéppel támogatott kísérlet) akár didaktikai újdonságokat tartalmaznak.

  • A pályázónak nyilatkoznia kell a pályázatban bemutatott kísérletek eredetéről és újdonságtartalmáról (saját ötlet, másnak az ötlete átdolgozva, megújítva stb.).

  • Számítógépes szimulációk nem minősülnek kísérletnek.

  • Nem lehet pályázni olyan készletekkel, kísérletekkel, amelyeket a pályázó korábban már gazdaságilag hasznosított (pl. kereskedelmi forgalomban kapható).

  • A két példányban benyújtandó pályázatnak olyan részletes leírást (esetleg egyéb adathordozót, videót, CD-t stb.) kell tartalmaznia, amelynek alapján a Kuratórium értékelni tudja a pályázatot a díj Alapító Okiratában részletezett szempontok szerint (ld. alább);

                   - más fizikatanár kollégák képesek a kísérlet átvételére saját iskolájukban.

  • A pályázat jeligés, ezért a pályázónak sehol sem szabad feltüntetni a nevét a pályázaton. A pályázathoz csatolni kell egy  lezárt borítékot, amely kívül a pályázat jeligéjét (kódját), belül a pályázó nevét és egyéb adatait tartalmazza. Ezt a borítékot a Társaság titkára bontja fel az után, hogy a Kuratórium az összes pályamunkát pontozta.

A pályázat beadásával a pályázó egyben hozzájárul ahhoz, hogy

  • neve és elért pontszámai felkerüljenek a Magyar Nukleáris Társaság által gondozott Öveges Díj honlapra;

  • a Díj elnyerése esetén a pályázat(ok)ban leírt kísérletek közül a Kuratórium által arra alkalmasnak ítéltek ugyancsak felkerüljenek az Öveges Díj honlapra, ahonnan szabadon letölthetők, és oktatási célokra térítés nélkül felhasználhatók lesznek (Öveges Díj Alapító Okirat 7.§).

A pályázat benyújtási határideje: 2016. október 7. péntek (postabélyegző kelte).

A pályázat benyújtási címe:

Fábián Margit, a Magyar Nukleáris Társaság titkára,          
MTA Energiatudományi Kutatóközpont,    
1525 Budapest, Pf. 49.

 A pályázat jeligés jellege miatt a Kuratórium csak postán érkezett pályázatokat tud elfogadni.

A nyertes pályázónak a Magyar Nukleáris Társaság elnöke 2016. december elején az Ünnepi Közgyűlésen adja át az Öveges József Díjat. A pályázónak kb. 20 perces előadás keretében be kell mutatnia legérdekesebb kísérleteit, amelyek a Díj elnyeréséhez segítették.

A pályázatok értékelése

A pályázatokat a Társaság Elnöksége által felkért Kuratórium értékeli. A Kuratórium összetétele: elnök: Dr. Sükösd Csaba címzetes egyetemi tanár, tagok: Görbe László középiskolai tanár, Dr. Juhász András egyetemi docens, Dr. Mester András középiskolai tanár, Dr. Vida József főiskolai tanár.

Az értékelés szempontjai (Öveges Díj Alapító Okirat 5.§):

Szakmai tartalom

Max. 20 pont

Könnyű iskolai megvalósíthatóság

Max. 12 pont

Újdonságtartalom

Max. 10 pont

Kapcsolódás a modern fizikához

Max. 10 pont

Alkalmasság tanulói kísérletre

Max. 10 pont

Kapcsolat nukleáris ismeretekkel

Max.   8 pont

Összesen

Max. 70 pont

 

A pályázatra kapott pontok hozzáadódnak az előző években gyűjtött pontok 0,5-szereséhez. A korábbi években kapott pontok akkor is feleződnek, ha abban az évben a pályázó nem nyújtott be pályázatot. Csak az a pályázat vehető figyelembe, amely mind a Szakmai tartalomra, mind pedig a Könnyű iskolai megvalósíthatóság szempontra nullától különböző pontot kapott. Minden évben az a fizikatanár nyeri el a díjat, akinek a pontversenyben a legtöbb pontja van. Aki elnyerte a díjat, annak a pontjai nullázódnak. A következő években azonban továbbra is részt vehet  a  versenyben,  pontokat  gyűjthet,  és  a  díjat  ismét  elnyerheti  (Öveges Díj Alapító Okirat 3§). 

 

Budapest, 2016. július. 29.          

         Dr. Sükösd Csaba sk.

az Öveges Díj Kuratóriumának elnöke