Prométheusz magyar unokái

  „Kihívások és megoldások a magyar nukleáris technika fejlődésében” alcímmel jelent meg a PROMÉTHEUSZ MAGYAR UNOKÁI  című könyv, amelyben neves hazai nukleáris szakemberek adnak áttekintést – számos személyes élményt megemlítve – az atomenergia magyarországi alkalmazásának történetéről. 

A kötetet Maróthy László, az MNT Szenoir Szakcsoportjának vezetője szerkesztette, az egyes fejezetek szerzői: Dr. Aszódi Attila, Bajsz József, Bilecz Ferenc, Buday Gábor, Cserháti András, Dr. Elter József, Kiss István, Láczai Szabó Tibor, Lovass Gyula, Maróthy László, Ördögh József, Dr. Szatmáry Zoltán és Dr. Trampus Péter.

„… a könyv nem hagyományos technikatörténet-könyv kíván lenni, hanem azt tűzi ki célul, hogy bemutassa: Magyarország tudósai mérnökei, akik nemcsak munkájuknak, hanem ’szent hivatásuknak’ is tekintették a nukleáris technika hazai fejlesztését, a különböző politikai, technikai és kereskedelmi feltételek között e faladatot hogyan tudták megoldani”. A könyv utolsó fejezete az atomenergia jövőképét vázolja fel. Kiadta az ELTE Eötvös Kiadó 2013-ban. ISBN 978-963-312-147-4.