Simonyi Károly Emlékplakett

 

                                  Pályázati felhívás a Simonyi Károly Emlékplakett elnyerésére

A Magyar Nukleáris Társaság Elnöksége 2007 februárjában Simonyi Károly Emlékplakettet alapított a fúziós plazmafizikai kutatásokban, és/vagy a fúziós technológiai fejlesztésekben kiemelkedő teljesítményt nyújtó magyar szakemberek elismerésére. A Simonyi Károly Emlékplakettre lehet pályázni és jelöltet állítani. A díjra bárki jelölhet arra alkalmasnak ítélt személyt. 2016-ban a díjra 35 éves kor alatt pályázhatnak vagy jelölhetőek a magyar kutatók. A Díj Alapító Okirata itt olvasható.

A Simonyi Károly Emlékplakett mellé 2016-ban 300 000,- Ft egyszeri szakmai díjat ad a Magyar Nukleáris Társaság.

A pályázat tartalmi és formai részletei:

Ø  Személyenként évente egy pályázat nyújtható be.

Ø  A pályázatnak, illetve jelölésnek röviden, de megfelelő hivatkozásokkal ellátva, tartalmaznia kell:

o   a pályázó, illetve jelölt által elért legfontosabb eredmények áttekintését,

o   a legfontosabb eredményeket bizonyító tudományos publikációk listáját.

Ø  A pályázatot elektronikus formában kell benyújtani.

Ø  A pályázat benyújtási határideje 2016. október 7.

Ø  A pályázat benyújtási címe: refy.daniel@wigner.mta.hu

A pályázat illetve jelölés beérkezéséről minden esetben visszajelzést küldünk. Amennyiben nem érkezik visszajelzés, a pályázat nem érkezett be.

A pályázatokat a Társaság Elnöksége által felkért Kuratórium értékeli. A Simonyi Károly Emlékplakett átadására a 2016 végén megrendezésre kerülő Ünnepi Közgyűlésen kerül sor.

A Kuratórium a döntéséről 2016. október 31-ig értesíti a díjazottat, akinek, – amennyiben személyesen nem nyújtott be pályázatot, – nyilatkoznia kell az Emlékplakett elfogadásáról. A díjazott a pályázat benyújtásával, illetve az Emlékplakett elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy neve és az Emlékplakett odaítélését eredményező munkásságának rövid ismertetése, illetve pályázata felkerüljön a Magyar Nukleáris Társaság által gondozott honlapra, továbbá, a Magyar Nukleáris Társaság Ünnepi Közgyűlésén vagy az ahhoz kapcsolódó szimpóziumon, egy magyar nyelven tartott előadás keretében ismerteti azokat a legfontosabb eredményeket, amelyek alapján a díjat elnyerte.

Réfy Dániel Imre

A Magyar Nukleáris Társaság Fúziós Szakcsoport titkára

**************************************************************************************

A Simonyi Károly Emlékplakett eddigi díjazottjai

2007: Prof. Dr. Porkoláb Miklós (MIT)

2008: Dr. Bencze Attila (RMKI)

2009: Dr. Zoletnik Sándor (RMKI)

2010: Dr. Szepesi Tamás (RMKI)

2011: Dr. Fülöp Tünde (Chalmers Egyetem)

2012: Dr. Dunai Dániel (MTA Wigner FK)

2013: Dr. Kocsis Gábor (MTA Wigner FK)

2014: Dr. Pusztai István (Chalmers Egyetem)

2015: Dr. Cziegler István (University of California, San Diego)