Pék Eleonóra

Szervezet: 
AFRY Erőterv ZRt.
Email: 
eleonora.pek@afry.com

Hozzászólások

Légy, mint a füvek, bölcs,/ szakadj a céltalan fényóceánba,/ röpítsd elnyújtott hangodat/ nem-földi hegedűk honába”. A hazai nukleáris és a paksi civil közösséget fájdalmas veszteség érte. Egy olyan társunk hagyott itt minket, aki a legjobbra törekedett, sokra volt hivatott, életútja során egyéni fejlődése mellett mindig igazi, hasznos társadalmi életet élt. Szomorú, hogy nem tudta minden tervét, álmát megvalósítani, de az biztos, hogy így is maradandó emléket hagyott valamennyiünkben, szűkebb és tágabb környezetében. Ahogy fent Alekszandr Blok is írta, immár egy nem földi fényóceán várja Marinát fájó űrt hagyva szívünkben. (Hadnagy Lajos, főszerkesztő)

Be like grasses, wise, / tear into the aimless ocean of light, / fly your elongated voice / into the home of non-terrestrial violins.” The Hungarian nuclear and Paks civilian communities suffered a painful loss. A friend left us here who strived for the best, was dedicated to a lot, and she always lived a real, useful social life in addition to his individual development. It is sad that she was not able to realize all her plans and dreams, but she certainly left a lasting memory in all of us, in her close and wider environment. As Alexander Blok wrote above, now a non-terrestrial ocean of light awaits Marina, leaving a sore space in our hearts. (Lajos Hadnagy, Editor-in-Chief)