Beköszöntők

  Elnöki köszöntő

Tisztelt Olvasó, Kedves Tagtársam!

Az elmúlt években komoly változásoknak lehettünk tanúi az atomenergia területén. Rendszeresen érkeznek hírek a világ különböző pontjain működő blokkok üzemidejének meghosszabbításáról, és mind több ország jelenti be szándékát új atomerőmű építésére. Hasonló folyamatoknak zajlanak hazánkban is: folyik a paksi atomerőmű blokkjainak teljesítménynövelése, az üzemidő meghosszabbítása, és egyre többet hallani új blokk építéséről is.

A nukleáris energia biztonságos felhasználásával kapcsolatos tudás megőrzése, átadása és bővítése igen nagy kihívást jelent. Az egyes országokban zajló programok mellett a közelmúltban nemzetközi együttműködések is indultak, melyekhez hazánk is csatlakozott. De van feladat a szűkebb környezetünkben is. Az üzemeltetés, az oktatás és a kutatás-fejlesztés területén egyaránt fontos a legfrissebb eredmények magyar nyelvű publikálása. Ezt felismerve indítottuk útjára 2002-ben a Nukleáris Technikai Szimpóziumot, azóta minden évben körülbelül 50 szakmai előadást hallgathat meg a közönség a kétnapos eseményen.

A Szimpózium sikerén felbuzdulva a Magyar Nukleáris Társaság újabb nagy fába vágta fejszéjét: Nukleon névvel tudományos műszaki folyóiratot indítunk, ezzel is segítve, gyarapítva a rendszeres magyar nyelvű publikálás lehetőségét.

A hosszas előkészítő munkát siker koronázta, elkészült az első szám, amit most az olvasók képernyőjére teszünk. A kor kihívásainak megfelelően a Nukleon elektronikus formában jelenik meg, ezáltal csökkentve a környezet terhelését, egyszerűbbé téve az archiválást, és nem utolsósorban így kevesebb költséget jelent a folyóirat kiadása.

Terveink szerint a reaktorfizika, a termohidraulika, a fúziós technológia, az üzemeltetés és a hatósági szabályozás mellett a radiokémia, a sugárvédelem és a radioaktív hulladékkezelés területéről érkező cikkeket is közreadhatunk majd. Bízunk benne, hogy a tapasztalt tudósgeneráció mellett a fiatalok írásait is rendszeresen olvashatjuk majd oldalainkon. A színvonal emelését szolgálja a cikkek lektorálása a szakterület hazai képviselőivel.

 

Beköszöntő

A Magyar Nukleáris Társaság tagsága, a hazai tudományos-műszaki szakma jó ideje hiányát érzi nívós, elsősorban magyar nyelvű publikációs fórumnak. A korábban ezt a funkciót betöltő, jobbára szép emlékű sajtótermékek idővel megszűntek, vagy átalakultak más szervezetek prioritásai, lehetőségei mentén. Ismert, hogy soha nem volt, de ma sem könnyű és olcsó egy tekintélyes, referenciákkal bíró nyomtatott folyóiratot fenntartani. A Társaság elnöksége először áttekintette korábban létező folyóirat esetleges újraélesztését vagy ma létező hasonló profilú sajtótermék másokkal közös kiadását. Miután inkább több szólt ezek ellen, mintsem mellettük, fölvetődött és egyre erősödött egy radikális lépés megtételének igénye. Kiindulva az új idők új lehetőségeiből néhány hónapja egyre komolyabban vizsgáltuk egy saját elektronikus kiadvány megjelentetését.

Sok mindenben tájékozódtunk, és sokat vitatkoztunk. Abban kezdettől egyetértés volt, hogy az új közegben is célszerű néhány konzervatív értéket megőrizni. Így leszögeztük, hogy bár a folyóiratot kizárólag internetes megjelenésűnek szánjuk, célszerű és stílusos, a kiadvány súlyát is áttételesen növelheti, ha a modern internet lehetőségeivel csak mértékkel élünk, viszonylag konvencionális kialakítást követünk, erősen emlékeztetve a papíron terjesztett szakfolyóiratokra. Az interneten van lehetőség akár cikkenkénti megjelenésre is, de egyelőre ragaszkodhatunk a lapszámok logikájához is.

A folyóirat létrehozásának okát már érintettem. Az elérni kívánt olvasói kör nyilván elsősorban saját tagságunk és a hazai tudományos és műszaki közvélemény, de mivel a világhálón bárki néhány kattintás után elérheti majd cikkeinket, enyhe túlzással az egész világ (ami per-sze felelősséget is ró ránk). Mivel idegen nyelveken sok más helyen lehet cikkeket megjelentetni, itt ritkább kivételektől eltekintve főként magyar cikkeket talál majd az olvasó. Ha tekintélyt akarunk kivívni, a mértéknek kitűzött színvonalat magasan kell tartani. Ha emellett még közérthetőek is kívánunk maradni, az értelmes, érdeklődő középiskolás ismeretszintjén nagyon túlmenő, szakmai részletekbe vesző cikkek túlsúlya nem célszerű. Mindkét szempont érvényesítéséhez szűrni fogunk, és ki szeretnénk egyensúlyozni a lapot. Szerzőink a nukleáris szakma személetét és értékrendjét fogják megjeleníteni, nem célunk attól eltérő nézeteknek akár vita jelleggel sem helyet adni.

A folyóirat alapvető építőeleme a cikk, amelyeket pdf formátumú dokumentumként tárolunk. Ez a formátum univerzális, tömör, könnyen átméretezhető, tetszőleges platformon (Win, Mac, Linux,.. ) futó modern böngészőkkel, azokba beépülő vagy elkülönülő olvasó programokkal megjeleníthető. Aki nem szeret képernyőn olvasni, ki is nyomtathatja, ha bírja papírral és nem sajnálja a fákat. A cikkek főként statikus, nyomtatható információt fognak hordozni, de elvben fennáll a lehetősége elugrásoknak, multimédiás tartalom becsatolásának is.

Olvassák ugyanazzal a figyelemmel, élvezettel, amivel egy kis lelkes csapat készíti! Kapjanak kedvet mihamarabb saját publikációkra is! A jövőben bizakodó

Radnóti Katalin
főszerkesztő