Szilárd Leó Díj

 

(1) A Magyar Nukleáris Társaság Szilárd Leó díjat alapított, a Társaság alapszabályában szereplő célok megvalósításában, különösen

- a nukleáris kultúra terjesztésében,

- az emberek egészségét, életkörülményeit javító nukleáris módszerek fejlesztésében,

- a nukleáris módszerek környezetbarát hasznosításában elért kiemelkedő hazai hatású tevékenységek elismerésére.

(2) A díjazott személyére a Magyar Nukleáris Társaság bármely tagja, vagy csoportja tehet javaslatot, a díjazott személyéről szóló döntést a Magyar Nukleáris Társaság elnöksége hozza meg, lehetőleg konszenzussal, annak hiányában titkos szavazással, egyszerű többséggel. Az elnökség tagjai hivatali idejük alatt nem részesülhetnek díjazásban.

(3) A Magyar Nukleáris Társaság évente egy díjat ad ki. Az elnökség ügyel arra, hogy a díjazások során az (1) pontban felsorolt három tevékenység azonos mértékben kerüljön elismerésre.

(4) A díj átadására minden évben a Magyar Nukleáris Társaság közgyűlésén kerül sor. A díjazott oklevelet és emlékérmet kap. A díjazottat a Társaság felkéri, hogy a közgyűlésen előadást tartson. A díjjal pénzjutalom nem jár.

(5) Az emlékérem - kivételes, speciális alkalmakkor, rendkívüli tevékenységek elismeréseként - a díjtól függetlenül is kiadható. Az emlékérem kiadásához az elnökség döntése szükséges.

A Társaság - legfeljebb évente egyszer - Szilárd Leó Díjat ad a nukleáris kultúra terjesztésében, az emberek egészségét, életkörülményeit javító nukleáris módszerek fejlesztésében, a nukleáris módszerek környezetbarát hasznosításában elért kiemelkedő hazai hatású tevékenységek elismerésére.

Díjazottak

1992: Lévai András

1993: Szatmáry Zoltán

1995: Tóth Eszter

1996: Jéki László

1997: Marx György

1998: Gyimesi Zoltán

1999: Vajda György

2000: Légrádi Imre

2001: Vámos Gábor

2002: Pálfalvi József

2003: Csom Gyula

2004: Csikai Gyula

2005: Vastagh György

2006: Koblinger László

2007: Radnóti Katalin

2008: Gadó János

2009: Hamvas István

2010: Csajági Sándor

2011: Bajsz József

2012: Veres Árpád

2013: Mester András

2014: Elter József

2015: Osztheimer Márton

2016: Pál Lénárd

2017: Szőke Larisza

2018: Ujvári Sándor

2019: Holló Előd

2020: Licker-Szabó Ágota

2021: Zoletnik Sándor

2022: Farkas László

 

A díjazott személyére minden évben a Társaság tagjai tesznek javaslatot, a díj odaítéléséről az elnökség többségi szavazással dönt.