Szilárd Leó Díj

 

(1) A Magyar Nukleáris Társaság Szilárd Leó díjat alapított, a Társaság alapszabályában szereplő célok megvalósításában, különösen

- a nukleáris kultúra terjesztésében,

- az emberek egészségét, életkörülményeit javító nukleáris módszerek fejlesztésében,

- a nukleáris módszerek környezetbarát hasznosításában elért kiemelkedő hazai hatású tevékenységek elismerésére.

(2) A díjazott személyére a Magyar Nukleáris Társaság bármely tagja, vagy csoportja tehet javaslatot, a díjazott személyéről szóló döntést a Magyar Nukleáris Társaság elnöksége hozza meg, lehetőleg konszenzussal, annak hiányában titkos szavazással, egyszerű többséggel. Az elnökség tagjai hivatali idejük alatt nem részesülhetnek díjazásban.

(3) A Magyar Nukleáris Társaság évente egy díjat ad ki. Az elnökség ügyel arra, hogy a díjazások során az (1) pontban felsorolt három tevékenység azonos mértékben kerüljön elismerésre.

(4) A díj átadására minden évben a Magyar Nukleáris Társaság közgyűlésén kerül sor. A díjazott oklevelet és emlékérmet kap. A díjazottat a Társaság felkéri, hogy a közgyűlésen előadást tartson. A díjjal pénzjutalom nem jár.

(5) Az emlékérem - kivételes, speciális alkalmakkor, rendkívüli tevékenységek elismeréseként - a díjtól függetlenül is kiadható. Az emlékérem kiadásához az elnökség döntése szükséges.