FERMI Fiatal Kutatói Díj

 

Felhívás

Az Olasz Köztársaság Magyarországi Nagykövetsége 2002-ben nyilvános jelölés alapján odaítélendő szakmai díjat alapított Fermi fiatal kutatói díj néven, amelyet a Magyar Nukleáris Társaság elnöksége által választott kuratórium ítél oda.

A pályázat célja

Tehetséges fiatal kutatók kiemelkedő eredményeinek elismerése és jövőbeli kutatómunkájának támogatása, valamint eredményeik széles körben történő megismertetése, ezáltal a fiatal kutatók ösztönzése.

Szakterület

Atomenergetika (nukleáris energetika, nukleáris biztonság, reaktorfizika, termohidraulika, radioaktív hulladékok kezelése, sugárvédelem, környezetvédelem, nukleáris méréstechnika).

Részvételi feltétel

A díjra pályázhat mindenki, aki

   - a pályázat évében 38. életévet nem töltötte még be,

   - magyar állampolgárságú vagy Magyarországon dolgozik,

   - műszaki vagy természettudományi egyetemi vagy főiskolai diplomával rendelkezik,

   - érvényes pályázatot nyújtott be a megadott határidőig,

   - díjazás esetén vállalja a Magyar Nukleáris Társaság ünnepi közgyűlésén (2017. november 23-24., Budapest) előadás tartását.

Beadási határidő: 2017. október 8., 20:00 óra

A díj összege: 300.000 Ft

A pályázat meghirdetése

A pályázatról a Magyar Nukleáris Társaság (továbbiakban társaság) titkára e-mailben értesíti a társaság tagjait és közzéteszi azt elektronikus információs csatornákon, azaz a NUKINFO-n és a FIZINFO-n.

Pályázás módja

(1) A pályázat alapja egy maximum három oldal terjedelmű dolgozat, amelyben a pályázó leírja azon saját eredményeit, amelyekkel pályázik. A dolgozatot magyar és angol nyelven is be kell nyújtani. A pályázathoz mellékelhet terjedelmi korlát nélkül bármit, ami megítélése szerint segít a pályázat elbírálásában, így elsősorban tudományos cikket vagy cikkeket, doktori disszertációt, esetleg szabadalmi leírást. E melléklet nem kötelező. Ha a pályázó kollektív munkában érte el eredményeit, a saját eredményeket kell a pályázatban feltüntetnie, ilyen esetben a mellékelt cikkben, szabadalomban meg kell jelölni, hogy mi a pályázó és mi a társszerzők eredménye.

(2) A pályázónak mellékelnie kell egy rövid, maximum fél oldal terjedelmű szakmai önéletrajzot magyar és angol vagy olasz nyelven. Továbbá mellékelni kell adolgozat legfeljebb egy oldalas angol vagy olasz nyelvű kivonatát.

(3) A pályázó meg kell jelöljön egy referens személyt, aki szakmai információt adhat a bizottságnak tevékenyégéről. Referensként célszerű ismert személyiséget megadni.

(4) A pályázatot a társaság elnökének, elektronikus formában kell benyújtani e-mailben (tarsasag@nuklearis.hu). A pályázat beérkezéséről minden esetben visszajelzést küldünk. Amennyiben nem érkezik visszajelzés, a pályázat nem érkezett be. A nem kötelező mellékleteket a pályázattal együtt elektronikusan kell beküldeni, vagy a társaság címére: Magyar Nukleáris Társaság, 1121 Budapest, Konkoly Thege út 29-33., Fábián Margitnak, a társaság titkárának címezve.

A pályázat elbírálása

A pályázatokat az MNT elnöksége által felkért nemzetközi kuratórium bírálja el. Az elbírálás alapja a dolgozat és az idegen nyelvű kivonat. Ezeket a kuratórium minden tagja e-mailben a társaság elnökétől megkapja. A postán beküldött mellékletek minden kuratóriumi tag rendelkezésére állnak, de azokat a társaság elnöke csak akkor adja át betekintésre, ha azt tőle kérik. A kuratórium tagjai szükség esetén felvehetik a kapcsolatot a megadott referencia személyekkel, ám ez nem kötelező. A kuratórium tagjainak legalább két hét áll rendelkezésükre a bírálatra. A társaság elnöke a kuratóriumi döntést követő három munkanapon belül, legkésőbb egy héttel a közgyűlést megelőzően a nyertest e-mailben értesíti és felkéri, hogy a díj átadását követően 15 perces előadásban ismertesse díjazott tevékenységét.

A díj átadása

A Fermi fiatal kutatói díjat a Magyar Nukleáris Társaság ünnepi közgyűlésén (2017. november 23-24., Budapest) adjuk át. A díj átadását követően a díjazott 15 perces előadásban számol be munkájáról.