Tanári szakcsoport

 
 

A Magyar Nukleáris Társaság tanár-tagozata, egy évvel az MNT megalakulását követően, 1991. október 20-án alakult meg Jászberényben, 21 taggal. Jelenleg célunk a tagság további kibővítése, felduzzasztása.

A szakcsoport céljai 
A nukleáris kultúra terjesztése "nukleáris" tanárok segítségével a diákok és - az ő közvetítésükkel - a felnőttek között. Ehhez felhasználják a nukleáris társaságok ismeretterjesztő kiadványait, videofilmeket és más írott valamint képi anyagokat.

A szakcsoport tevékenysége 
A tanár tagozat tagjai minden évben részt vesznek a Szilárd Leó Fizikaverseny lebonyolításában valamint a nyári nukleáris szaktábor programjaiban. Emellett, néhány tanár akár rövidebb előadásával is részt vesz az  évente szervezett  MNT Nukleáris Technikai Szimpóziumon. 

A legfontosabb üzeneteink
"Irányítsd méltó célokra tetteidet, de ne kérdezd, eljuttatnak-e a célig; legyenek példák és modellek a tetteid, nem pedig egy-egy cél elérésének puszta eszközei!"  (Szilárd Leó)

 

A Tanári szakcsoport új honlapja

 

Elnök: Dr. Tarján Péter (Nyíregyházi Egyetem)

Titkár: Dr. Jarosievitz Beáta (Budapest XIV. Kerületi Teleki Blanka Gimnázium)