120 éves a Magyar Elektrotechnikai Egyesület

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) jogelődjének, a Magyarországi Elektrotechnikusok Egyesületének megalapítására Tihanyi Nándor, a Magyarországi Iparosok 1896 évi kongresszusán tett javaslatot. Az elektrotechnika hazai szakemberei magyar egyesület hiányában eleinte az 1879-ben Werner von Siemens német feltaláló és gyáralapító vezetésével Berlinben alakult Elektrotechnischer Verein munkájába kapcsolódtak be. Átmeneti megoldásként az Országos Iparegyesület keretében villamossági szakosztályt létesítettek, amelynek első elnöke Zipernowsky Károly professzor, a transzformátor egyik feltalálója lett, aki ekkor már a Műegyetem Elektrotechnikai Tanszék vezetője volt. A szakosztály tagjai, különösen a villanyszerelő iparosok szorgalmazták az önálló szakmai egyesület megvalósítását. Erre 1900. május 13-án került sor, amikor Hegedűs Lajos gyűlésre hívta a szerelő cégeket a Magyar Király Szállóba, ahol megalapították a Magyarországi Elektrotechnikusok Egyesületét. 1901-ben tartották első közgyűlésüket és Straub Sándort választották elnöknek, akinek a javaslatára módosították nevüket Magyar Elektrotechnikai Egyesületre. A századfordulón a teljesen új és Magyarországon is önállósodó tudományterületen, az elektrotechnikában és a hozzá kapcsolódó tudományágakban dolgozó szakemberek (mérnökök, technikusok, szerelők, kereskedők, vállalkozók stb.) fejlődésének és szakmai problémáik megoldásának elősegítésére, valamint a vállalatok, intézmények, vállalkozások tevékenységének támogatására és az elektrotechnika szakmai kultúrájának terjesztésére megálmodott, létrehozott és immáron 120 éven át eredményesen működtetett egyesületünkre méltán lehet büszke a jelenlegi közel ötezer fős hazai, s benne a több mint százfős paksi atomerőműves szakembergárda is.

„A MEE hazánk egyik olyan nagy múltú szervezete, amely alapításától kezdve 120 igen viszontagságos évet élt át és élt túl. Nem törte meg a két világháború, a gazdasági válság, a forradalom, a rendszer-váltás, átvészelte a nehéz éveket és kivirágzott a szebb időszakokban. Az alapítók és vezetőik olyan nagyszerű tudós szakemberek, mérnökök, feltalálók, oktatók voltak, akik kiemelkedő szerepet játszottak nemcsak a hazai, hanem a világ mérnöki és tudományos fejlődésében is. Köszönet és tisztelet illeti meg elődeinket, kitartó munkájukat és hitüket az egyesületben, az egyesületért. Tőlük tanulhattuk és kaptuk örökül, hogy jó ehhez a szakmai közösséghez tartozni, az elektrotechnikát szeretni, a tudományért tenni, barátságokat építeni és ápolni, egymásnak önzetlenül segíteni. Az ő emlékük legyen erős kapocs szakmai közösségünkben ma is! Örökségünk kötelez bennünket Őseink szándékának továbbvitelére, szándékaik, céljaik adaptálásával mai kor igényeinek megfelelően. Az Egyesületünk havonta megjelenő szaklapja, az ELEKTROTECHNIKA idei számaiban cikkek, megemlékezések által szeretnénk a MEE gazdag múltját, a közös sikereket, értékeket, felhalmozott szaktudást felidézni.

Emlékezzünk, ünnepeljünk együtt, boldog születésnapot MEE! A MÚLT KÖTELEZ!” – olvasható a http://www.mee.hu/120_eves_a_mee linken elhelyezett „120 éves a Magyar Elektrotechnikai Egyesület” című cikkben.

Sipos László József, az Üzemeltetői Szakcsoport tagja