Magyar Nukleáris Társaság

A Magyar Nukleáris Társaság - közhasznú - feladatának tekinti a nukleáris kultúra fejlesztését és annak elősegítését, hogy a nukleáris módszereket békés célra, minden területen szakértelemmel, felelősséggel és ellenőrzött módon használják, és ennélfogva ezek a módszerek az emberek egészségét, életkörülményeit ne veszélyeztessék, hanem javítsák. A Társaság azon munkálkodik, hogy a nukleáris kutatás által feltárt új lehetőségek minél fokozottabban járuljanak hozzá a környezet megóvásához és az életszínvonal javításához.

A Társaság céljai között szerepel:

elősegíteni az atomenergia és az ionizáló sugárzások biztonságos és környezetbarát hasznosítását, 

szakmai fórumot teremteni a nukleáris területen dolgozó szakemberek számára,

elősegíteni a nukleáris technológiákkal kapcsolatos ismeretek oktatását - az általános és középiskolától kezdve az egyetemi oktatáson át a felnőttoktatásig,

a közvélemény tájékoztatása az elektronikus és nyomtatott sajtón, valamint egyéb fórumokon keresztül, 

fellépni az atomenergia és az ionizáló sugárzások helytelen és ennél fogva a társadalomra veszélyes felhasználása ellen, 

szakmai civil szervezetként közreműködni a nukleáris területre vonatkozó jogi szabályozás kialakításában, 

nemzetközi szinten képviselni a hazai nukleáris szakmát.

A Társaság több díjat is alapított a nukleáris kultúra terjesztésében, fejlesztésében, oktatásában kimagasló tudósok, kutatók és tanárok munkájának elismerésére.

A Magyar Nukleáris Társaság 1991. óta az Európai Nukleáris Társaság (European Nuclear Society) tagja, rendszeresen részt vesz a nemzetközi tudományos életben.

Minden évben megrendezzük a Nukleáris Technikai Szimpóziumot, mely magyar nyelvű szakmai fórumot biztosít fiatal és tapasztalt kutatóknak egyaránt.

A Társaságnak tagja lehet az a nagykorú természetes, vagy jogi személy, aki a Társaság céljait és alapszabályát elfogadja. A tag felvételéről - írásbeli felvételi kérelme alapján - az Elnökség dönt. A JELENTKEZÉSI LAP innen tölthető le.

A Társaságot a Fővárosi Bíróság vette nyilvántartásba a 3221. sorszám alatt 1991-ben, majd 2005. július 14-én a 16.Pk64.349/1990/23. számú végzésével közhasznú szervezetté minősítette.

A Fővárosi Törvényszék 2015. április 9-i végzése (16.Pk.64349/1990/41.) szerint  a 3221/2013. sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Nukleáris Társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ában foglaltak alapján. 

A Magyar Nukleáris Társaság Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzata megismerhető innen.

 

A Társaság székhelye

Magyar Nukleáris Társaság
1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 
Adószám: 19668693-2-43

Levelezési cím

1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 

 

Tagdíj

A Magyar Nukleáris Társaság tagdíja 2008-tól: 2000 Ft (kedvezményes tagdíj diákoknak, nyugdíjasoknak: 1000 Ft) 

A tagdíj befizethető átutalással a Magyar Nukleáris Társaság bankszámlaszámára: 
Raiffeisen Bank Zrt., 12011265-01211547-00100000