XVI. Nukleáris Technikai Szimpózium

A Magyar Nukleáris Társaság ebben az évben is megszervezi szimpóziumát. A rendezvény alapvetően magyar nyelvű. Célja, hogy fórumot biztosítson a hazai szakemberek, kutatók, valamint a szakma ifjabb művelői közötti kapcsolatépítésre, információ cserére. A konferencia szervezőinek törekvése, hogy a tapasztalt generációk mellett minél több fiatal is szerepeljen előadásokkal. A részletes program a beérkező előadás összefoglalók alapján készül, amely a rendezvény előtt közzétételre kerül.

A szimpózium helyszíne évente változik, páratlan években budapesti, párosakban paksi helyszínnel. 

A XVI. Nukleáris Technikai Szimpózium PROGRAMJA innen tölthető le!

Az előadások és poszter anyagok kivonatai letölthetők!

A XVI. MNT Nukleáris Technikai Szimpózium időpontja és helyszíne:

2017. november 23-24., Gellért Hotel

(1114 Budapest, Szent Gellért tér 2.; https://www.danubiushotels.com/en/our-hotels-budapest/danubius-hotel-gel...)

a SZIMPÓZIUM PLAKÁT innen tölthető le.

A szimpóziumra az itt található űrlap kitöltésével lehet jelentkezni. Az esteleges szállás igénylést, fizetést kérjük egyénileg szervezni. (Az első 9 jelentkezőnek tudunk a listaárnál olcsóbb szállást foglalni, jelentkezni Somfai Barbaránál lehet (somfai.barbara’at’energia.mta.hu)).

A szimpózium célja, tartalma

A szimpózium elsődleges célja a hazai műszaki- és tudományos eszmecsere elősegítése, egymás kölcsönös tájékoztatása a folyó szakmai tevékenységekről. Minden nukleáris technikához kapcsolódó, érdeklődésre számot tartó eredménnyel, ismertetéssel lehet szerepelni, amennyiben a szervező bizottság azt befogadja és a programba illeszti.

Az előadások összefoglalóját kérjük az innen letölthető minta szerint elkészíteni.

Előadásokat az alábbi témakörökhöz kapcsolódóan lehet benyújtani:

nukleáris technikák,

új generációs reaktorok,

fúziós technológia,

vegyészet, hulladékkezelés, leszerelés és transzmutáció,

reaktorfizika,

termohidraulika,

reaktoranyagok,

nukleáris biztonság,

informatikai biztonság,

sugár- és környezetvédelem,

üzemeltetés és hatósági szabályozás,

oktatás, PR és HR,

új atomerőművi blokkok építése.

Ebben az évben a felsorolt témakörök mellett a szimpózium az alábbi három kiemelt területre kíván fókuszálni:

1. radioaktív hulladékok és üzemanyagciklus zárása,

2. nemzeti Nukleáris Kutatási Program újabb eredményei,

3. az új paksi blokkokhoz kapcsolódó előadások.

Idén is lesz poszter szekció. A legjobb poszter készítői külön díjban részesülnek! 

Az elmúlt évek bevált gyakorlata szerint a konferencián plenáris, illetve az előadások számától függően  szekció előadások lesznek. A kétnapos programba ágyazva egy rövid MNT közgyűlésen kapják meg az arra érdemesek az éves pályázatok nyomán a Társaság díjait. A nyertesek egy-egy előadásban bemutatják díjazott tevékenységüket, eredményeiket. November 23-án este, az A38 Étteremben egy vacsora során a gasztronómiai élvezeteken felül lehetőség nyílik a résztvevők kötetlen eszmecseréjére. A második nap délelőttjén egyórás kerekasztal beszélgetésre, illetve rövid sajtótájékoztatóra is sor kerül.

A szimpózium 20 perces előadói blokkokból épül fel, az előadásokat 15-18 perces időtartamban kell megtartani, lehetőleg módot adva 1-2 kérdésre és válaszra. A posztereket A0 (841x1189 mm) méretben kell elkészíteni.

Az előadásokhoz tartozó kéziratokat a Nukleon folyóirathoz kérjük beküldeni a folyóirat formai előírásainak megfelelően (szerkeszto@nuklearis.hu). A kéziratok leadhatóak a helyszínen, a szimpózium ideje alatt személyesen is. A cikkeket – előzetes opponensi véleményezések után – a Nukleon társasági elektronikus folyóiratban jelentetjük meg.

 Részvételi díjak

A konferencia részvételi díja 40.000 Ft/fő/2nap, 25.000 Ft/fő/1nap, ami magában foglalja a helyszínén biztosított étkezés költségeit is (de szállásköltséget nem).

Azoknak, akik a konferencián teljes áron vesznek részt és részvételi díjukat 2017. november 3-ig befizetik, korai kedvezményt biztosítunk, így részvételi díjuk 35.000,‑Ft/rendezvény, illetve 20.000,‑Ft/nap.

A regisztrációs lapon jelzett igények alapján

· az MNT legfeljebb 15 tanár részére külön tanári kedvezményként 3.500 Ft/fő részvételi díjat tesz lehetővé,

· az MNT legfeljebb 15 diák részére külön diákkedvezményként 3.000 Ft/fő részvételi díjat tesz lehetővé,

· a nyugdíjasok kedvezményes részvételi díja 17.500 Ft/fő (ha csak az egyik napon vesz részt, akkor 8.500 Ft/fő)

A kedvezményes díjak befizetési határideje 2017. november 3., későbbi fizetésnél kedvezmény már nem kérhető. A felsorolt kedvezményeket (tanár, diák, nyugdíjas) abban az esetben lehet érvényesíteni, ha a kedvezményt igénylő és fizető fél magánszemély. 

A részvételi díj a befizető nevének feltüntetésével a Magyar Nukleáris Társaság bankszámlájára (Raiffeisen Bank 12011265-01211547-00100000) átutalással fizethető be. Ha az elektronikus banki átutalás nem megoldható, kérjük azt a tarsasag@nuklearis.hu e-mail címen jelezni.

Határidők

· 2017. október 2.: Előadók jelentkezése, összefoglalók beküldése. Meghosszabítottuk, új dátum: 2017. október 16. Az összefoglaló anyagok beküldési lehetőségét lezártuk!

· 2017. október 30.: Előadók kiértesítése a cikk összefoglalók elfogadásáról.

· 2017. október 20.: Kedvezményes részvételi díjat igénylők jelentkezései.

· 2017. november 3.: A kedvezményes részvételi díjak átutalásának határideje.

· 2017. november 20.: A résztvevők jelentkezésének és a teljes áru részvételi díj átutalásának végső határideje.

· 2016. december 10.: A cikkek kéziratának beküldési határideje.

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk a XVI. Nukleáris Technikai Szimpóziumon!