70 éves az MVM ERBE Zrt.

70 évvel ezelőtt jegyezték be a cégbíróságon az MVM ERBE Zrt. jogelődjét, az Erőmű Beruházási Vállalatot a II. világháború után megnövekedett villamos energia igények kiszolgálásához szükséges erőmű beruházások szakszerű lebonyolítására. Az ERBE a hét évtized alatt felhalmozott tudásával, elismerésekkel, referenciákkal ma is az energetikai piac egyik vezető mérnökirodája.

1950. január 27-én jegyezték be a cégbíróságon az Erőmű Beruházási Vállalatot (ERBE), 1992. október 1-ig ERBE Energetika Mérnökiroda Kft, a Magyar Villamos Művek (MVM) Csoport egyik meghatározó tagvállalata, a jelenlegi MVM ERBE Zrt. jogelődjét. A hetvenéves cégalapítás célja a II. világháború után megnövekedett hazai villamos energia igények kiszolgálásához szükséges erőmű beruházások szakszerű lebonyolítása volt. A hét évtized alatt felhalmozott tudásával, elismerésekkel, referenciákkal az ERBE ma is az energetikai piacunk meghatározó mérnökirodája. A közreműködésével megvalósított energetikai beruházások – erőművek, villamos hálózatok és állomások – korszerű, jó hatásfokú, gazdaságos, üzembiztos, folyamatos energiaellátást biztosítanak a lehető legkisebb környezetterheléssel. A villamos- és hőenergia termelő egységek, villamos átviteli és elosztó hálózatok működtetéséhez szükséges projektek előkészítésben, tervezésében és megvalósításában vesz részt, ill. vállalja e tevékenységek teljes körű elvégzését. Referenciái kiterjednek mind a nagy egységteljesítményű szén, szénhidrogén és nukleáris alapú energiatermelésre, mind a megújuló energiaforrásokat hasznosító kisebb teljesítményű berendezésekre is. Az MVM Csoport mérnökirodája szakképzettségével, tapasztalatával, színvonalas és versenyképes szolgáltatásaival megbízható partner a beruházások műszaki, pénzügyi és finanszírozási előkészítését szolgáló megvalósíthatósági tanulmányok, üzleti tervek, gazdaságossági számítások elkészítésében, hatósági engedélyeztetési eljárások lefolytatásában, valamint az azokhoz szükséges dokumentációk elkészítésében. A képességek vonatkozásában a Magyar Mérnök Kamara és a Magyar Építész Kamara jogosultságaival is rendelkeznek a Társaság állományában dolgozó tervezők, szakértők, műszaki ellenőrök és felelős műszaki vezetők.

Az ERBE szakemberei a megrendelők igénye szerint közreműködnek a kivitelezés előkészítési fázisában a gyártók – szállítók kiválasztásától a gyártási szakasz minőségi felügyeletén keresztül a helyszíni munkák irányításáig, szervezéséig, a műszaki ellenőrzésig, majd az üzembe-helyezésig. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. minőségbiztosítási vezető mérnökeként most csupán az ERBE alábbi négy minőségügyi szolgáltatására hívnám fel a figyelmet:

  1. Általános minőség-felügyelet (Minőségtervek készítése / véleményezése, így pl. egy projekt minőségügyi rendszer működésének / működtetésének, az előkészítés és a megvalósítás főbb folyamatainak (beszerzés, alvállalkozók kiválasztása, tervezés, gyártás, helyszíni építés és szerelés, stb.) bemutatása és a nem megfelelőségek kezelése.)
  2. Gyártásközi minőségfelügyelet és minőség-ellenőrzés (Vizsgálati, ellenőrzési tervek kidolgozása / felülvizsgálata, egyeztetése, fenntartási pontok meghatározása; a tervekben rögzített fenntartási illetve tanúsítási pontokon előirányzott gyártásközi ellenőrzések, a kiszállítás előtti végellenőrzések, próbák felügyelete, az eredmények összegzése, értékelése; az előírt bizonylatolási követelmények teljesülésének ellenőrzése, a minőségtanúsító dokumentációk felülvizsgálata.)
  3. Helyszíni minőségfelügyelet és minőség-ellenőrzés (Tervek kidolgozása / felülvizsgálata, egyeztetése, fenntartási pontok meghatározása; a leszállított berendezések kísérő dokumentációjának ellenőrzése; az építési-szerelési vizsgálati és ellenőrzési terveken meghatározott fenntartási ill. tanúsítási pontokon előirányzott ellenőrzések, vizsgálatok és próbák felügyelete, az eredmények értékelése; az előírt bizonylatolási követelmények teljesülésének ellenőrzése, a minőségtanúsító dokumentációk felülvizsgálata.)
  4. Átadás-átvételi minőségtanúsítási dokumentáció struktúrájának kidolgozása, egyeztetése, illetve összeállítása.

További sikeres éveket kívánunk az ERBE kollektívájának!

Sipos László József, az Üzemeltetői Szakcsoport tagja