Archív hírek

2015. jan. 30.

Trampus Péter cikke a NUKLEON legújabb számában.

A cikkben elemezzük a paksi reaktortartályok esetében alkalmazott roncsolásmentes vizsgálatokat, azok teljesítőképességét, majd összefoglaljuk az elvégzett vizsgálatok eredményeit és ezek alapján értékeljük a tartályok állapotát. Arra  a következtetésre jutottunk, hogy a Paksi Atomerőmű reaktortartályai falában a belga Doel 3 és Tihange 2 atomerőmű reaktortartályában talált folytonossági hiányok kialakulásának esélye nagy valószínűséggel kizárható. A Pakson alkalmazott vizsgálatok alkalmasak a lamináris hiányok detektálásra. Az eddig végrehajtott vizsgálatok nem mutattak a belga reaktortartályok falában detektált folytonossági hiányokhoz hasonló hiányokat Pakson.

2014. dec. 30.
 
Amerikában 110 évvel ezelőtt, 1904. április 22-én született Robert J. Oppenheimer elméleti fizikus, aki a Manhattan-terv egyik vezetője lett. Csapata hozta létre a második világháború alatt azt a két atombombát, amely földig rombolta Hirosimát és Nagaszakit. E munkája elismeréseként Amerika nemzeti hőse lett, hogy azután hamarosan elítéljék és alkalmazását biztonsági kockázatnak tartsák. Éppen 60 évvel ezelőtt zajlott ellene az a híres meghallgatás (Oppenheimer-ügy), amely árulót akart csinálni belőle. Ennek volt koronatanúja a magyar származású atomfizikus, Teller Ede. Hogyan látjuk ma ezt az eseményt, és a két tudós kapcsolatát? A cikk erre a kérdésre keresi a nem könnyű választ.
2014. dec. 21.

Az MNT tiltakozik a paksi atomerőmű vezetésének lecserélése és az erőmű dolgozói létszámának csökkentése ellen. A társaság felhívja a figyelmet arra, hogy ezek az intézkedések a nukleáris biztonságot veszélyeztetik.

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) elnöksége aggodalommal követi a sajtóban megjelent híreket a paksi atomerőmű teljes vezetésének lecseréléséről és az erőmű dolgozói létszámának radikális csökkentéséről. Bízunk benne, hogy ezeket a híreket nem követik olyan kormányzati intézkedések, amelyek az erőmű biztonságos üzemeltetését veszélyeztetnék.

2014. dec. 19.

Nagy Mária cikke a NUKLEON folyóiratban.

A röntgenfluoreszcencia-analízisnek (RFA) nevezett eljárás egy napjainkban széleskörűen alkalmazott nukleáris analitikai módszer, mely minőségi és mennyiségi analízisre egyaránt alkalmas. Azaz megmondható, hogy a vizsgált minta milyen elemekből áll, s milyen koncentrációban tartalmazza az egyes komponenseket. Jelen írásban röviden vázolásra kerülnek az eljárás fizikai alapjai, majd néhány konkrét vizsgálat bemutatása következik. Jelen írás fő célkitűzése az, hogy a tanárkollégák számára az atomfizikai ismeretek alkalmazására olyan példák álljanak rendelkezésre, melyeket fakultációs órákon elemezhetnek tanítványaikkal.
 
2014. dec. 13.

A Magyar Nukleáris Társaság (MNT) 2014. december 4-én és 5-én tartotta éves műszaki-tudományos összejövetelét Pakson, az Erzsébet Nagy Szállodában. A  XIII. Nukleáris Technikai Szimpózium célja a hazai eszmecsere elősegítése, egymás kölcsönös tájékoztatása a folyó tevékenységről, aktuális eseményekről, valamint a szakemberek, kutatók és a szakma ifjabb művelői közötti kapcsolatépítés.

2014. dec. 04.

 

2014. november 12-én az Energetikai Szakkollégium Paks II-ről rendezett fórumára érkező érdeklődők megtöltötték a Műegyetem Q épületének nagyelőadóját. Olyan nagy volt az érdeklődés, hogy sokan csak az aulában kivetített felvételen keresztül tudták figyelemmel kísérni az előadásokat és az utána következő kérdés-válasz szekciót.

Az első előadást Fichtinger Gyula, az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) főigazgatója tartotta arról, hogy az általa vezetett hivatalnak milyen feladatai vannak a Paksi Atomerőmű bővítésével kapcsolatban, amit hosszabb távon helyesebb csak kapacitás-fenntartásnak nevezni. Előadását viccesen azzal kezdte, hogy “ennél unalmasabb témát nem is lehetett volna találni, amit a szakemberek sem feltétlenül értenek”.

2014. dec. 02.

 

„A marslakó” címmel mutatták be a Szilárd Leó életétről készített három részes filmet a romániai TVR1 magyar nyelvű adásában 2014. november 11-én, 18-án és 25-én.

Az „Erdélyi tudósok és feltalálók” sorozatban készült film megtalálható a TVR1 archívumában: http://www3.tvr.ro/magyar/2014/11/    

2014. nov. 27.

A XIII. MNT Nukleáris Technikai Szimpózium 2014. december 4-5-én  kerül megrendezésre Pakson, melynek programja az alábbi linken érhető el.

Korlátozott számban fogadunk el még jelentkezéseket.

2014. nov. 24.
 
Írásomban két, hazánkban kevésbé ismert tudósasszonyt mutatok be, Götz Irént és Róna Erzsébetet, mivel fontosnak gondolom munkásságuk megismerését. Götz Irén csak rövid ideig dolgozott a nukleáris témában, Róna Erzsébet viszont hét évtizeden keresztül. Együtt dolgozott Hevesy Györggyel, Iréne Curie-vel, Otto Hahnnal, a Bécsi Rádiumintézet munkatársa volt hosszú éveken keresztül, majd kivándorolt az USA-ba, ahol részt vett az atombomba előállításban is.
 
2014. nov. 17.

Az International Youth Nuclear Congress (IYNC) egy kétévente megrendezésre kerülő konferencia, melyet 2014-ben a spanyolországi Burgosban rendeztek meg július elején. Az IYNC egy, a nukleáris területen lévő fiatal szakembereket tömörítő globális hálózat. Elsődleges célja, hogy a vezető tudósok átadják az ismereteiket a fiatal generáció számára, valamint a nukleáris energetika és technológia békés célú alkalmazása az emberiség boldogulása és jóléte érdekében. Az idei konferencián a több mint 300 fiatal kutató mellett a FINE két tagja is részt vett, így a 31 ország között Magyarország is képviselve volt az idei IYNC-n.

Részletes beszámoló itt olvasható.