Díjaztuk a tanárainkat

A Magyar Nukleáris Társaság pályázatot hirdetett a közoktatásban valamely természettudományos tantárgyat tanító tanárok/tanárjelöltek számára A nukleáris energia pozitív bemutatása címmel.

A pályázatnak tartalmaznia kellett a tanulói tevékenységre épített részletes foglalkozástervet (pl. óratervet, tanóra részletet, tanulói projektet), amelyben bemutatják, hogy miként dolgozzák fel a nukleáris technika, az energia és a környezeti témaköröket. Kértük, hogy a megvalósult foglalkozásokhoz reflexiókat is írjanak!

A pályázatok benyújtási határideje 2022. szeptember 1. volt, amelyre számos pályázat érkezett.

A pályázatokat három tagú zsűri értékelte és a maximálisan adható pontszám 45 volt.

A zsűri pontozása alapján egy pályázat kapott 40 pontot, kettő 39-et és szintén kettő 38 pontot. A nagyon szoros versenynek köszönhetően öt díjat adott ki a Társaság.

 

I. díjat kapott:

Kis Tamás

A nukleáris energiavölgy című pályázata.

Két óratervet készített a tanári mesterprogramja részeként létrehozott „atommagfizikai oktatócsomag” tanórai felhasználására. Ez az interaktív, digitális tananyag 2021 szeptembere óta elérhető az Interneten. Az idei tanévben sikerült két osztályban kipróbálni. Az ekkor szerzett tapasztalatai alapján született a pályázatban közölt két abszolút részletes óraterv.

 

II. díjat kaptak:

Gartner István

A nukleáris energia pozitív bemutatása című pályázata.

Pályázata tartalmazott óraterveket és a témakör feldolgozása előtti és utáni tanulói attitűdméréseket több éven keresztül és több osztályban.

Tepliczky István és Rudó József közös pályázata

A részecskék szemlélete címmel.

A részecskék szemlélete címmel 50 tanítási órát felölelő projektet hoztak létre szakköri foglakozások keretében. Az induló 49 főből 43-an végig is csinálták a programot. Ehhez kapcsolódott egy kétnapos tanulmányi kirándulás. A BME Tanreaktorában, a csillebérci RMKI Kutató Reaktorban a második napon a Paksi Atomerőmű látogató központjában, az üzemi területen, valamint az Oktató központjában jártak. Manuális tevékenység gyanánt a diákok ködkamrát készítettek. A projekt befejezéseként zárókonferenciát szerveztek.

 

III. díjat kaptak:

Juhász-Szabó Réka

A nukleáris energia pozitív bemutatása című pályázata.

Szakdolgozatában foglalkozott az energetika tanításának és azon belül a nukleáris energia témakörével, melyhez egy 7 tanórából álló foglalkozástervet készített, sok-sok valós adatokkal történő számítással, elemzésekkel. Ezt azóta folyamatos reflexiói hatására kiegészítette, melyről beszámolt pályázatában.

Szabó Róbert

Az atomenergia tudományosan korrekt bemutatása a gimnáziumi fizikatanításban című pályázata.

Pályázatában 12 tanórát magába foglaló tematikus tervet és azon belül két részletes óratervet mutatott be reflexiókkal együtt. Ez magában foglalt egy elő-és utómérést is a tanulók attitűdjének változásáról az új ismeretek hatására. Továbbá tartalmazott egy atomerőműlátogatást.

GRATULÁLUNK a díjazottaknak! a díjakat a XIX. MNT Nukleáris Technikai Szimpóziumon adtuk át 2022. szeptember 29-én.

Tepliczky István és Rudó József, Kis Tamás, Gartner István, Szabó Róbert, Juhász-Szabó Réka