III/3

Atomermvi kémiai dekontaminációs technológia fejlesztése

A paksi atomerműben végzett kémiai dekontaminációs beavatkozások korróziós hatásainak kritikai értékelése alapján egyértelűm megállapítást nyert, hogy az AP-CITROX eljárás erőműben rendszeresített változata analitikai kémiai, vegyipari műveleti és korróziós szempontból nem megfelőelen kidolgozott.

Kazetta termohidraulikai modelljének (ASHYMO) fejlesztése a VERONA zónaellen"rz" rendszerhez

Az utóbbi idben a Paksi Atomermben végrehajtott fejlesztések, nevezetesen a teljesítménynövelés, a növelt rácsosztású és a kiégő mérget tartalmazó üzemanyagkazetta- típusok alkalmazása, az eddigiektől jelentősen eltér teljesítmény-eloszlást eredményeztek az üzemanyagkazetták belsejében.

A Bátaapáti NRHT hulladék átvételi rendszere, és ennek alkalmazása egy jellemz hulladéktípusra

A hulladék átvételi követelmények (HÁK) meghatározása a radioaktív hulladékok végleges elhelyezésére szolgáló létesítmények biztonságának eléréséhez alapvet! fontosságú. A nemzetközi ajánlásokkal összhangban a hazai hatályos szabályozás, a 47/2003 (VIII.