316L mintákon végzett diffúziós hegesztési kísérletek Gleeble 3800 fizikai szimulátoron

Diffúziós hegesztési és referenciakísérleteket végeztünk 316L mintákon a Dunaújvárosi Egyetem Gleeble 3800 fizikai szimulátorán azonos paraméterek mellett (axiális kompresszió, hőmérséklet, hegesztési idő). A kísérletek numerikus modellezése során a hőmérséklet eloszlását és az axiális deformációt modelleztük. A fizikai kísérletekben megfigyelhető volt a hegesztett minták kisebb tengelyirányú kúszása a referenciamintákhoz képest. A jelenséget a hegesztési felületen ébredő kontakt villamos ellenállással magyaráztuk, amit numerikus modellezéseink is alátámasztottak. A kontakt-ellenállásból Zhang (2012) modellje alapján a kötési felület becsülhetővé vált, amit a Hill és Wallach (1989)-féle elméleti modellel vetettünk össze. Így lehetőség nyílt a diffúziós hegesztési eljárás teljes folyamatának vizsgálatára.

Diffusion bonding experiments of 316L steels in a Gleeble 3800 thermomechanical simulator

Diffusion bonding and reference tests of 316L stainless steel specimens were performed using a Gleeble 3800 physical simulator, and a 1D numerical simulation code was developed to simulate the heat distribution and axial deformation. The axial stroke of the diffusion bonded specimens were smaller than that of the reference specimens with the same material and bonding conditions: pressure, temperature, time. This difference could be explained and modelled using an exponentially decreasing contact electrical resistance at the bonded surfaces. Through Zhang (2012) model a ratio of the bonded surface could be compared with the theoretical model of Hill and Wallach (1989).

Csatolt anyag: