Annealing algoritmusok alkalmazása egyensúlyi töltetek optimalizációjához

A publikációban egyensúlyi töltetek különböző annealing (lehűtési) algoritmusokkal végzett optimalizációinak eredményeit ismertetem. A számításokhoz – az EGYS reaktorfizikai kód átalakításával – kifejlesztettem a szimulált lehűtés (SA) és a populációs mutációs lehűtés (PMA) algoritmusok visszafűtéssel továbbfejlesztett változatait megvalósító programokat. Az optimalizációk kiinduló tölteteit és kezdeti paramétereit egy általam fejlesztett GUI programmal – ICHTYS – adtam meg. A vizsgálatok során azt tapasztaltam, hogy az SA algoritmus csak speciális körülmények között működött megfelelően. A PMA ezzel szemben a kezdeti paraméterektől függetlenül minden esetben képes volt – egymásnak ellentmondó szempontok alapján is – optimalizálni, amiből következik, hogy ez a visszafűtéses PMA egyensúlyi töltetek optimalizációja esetén egy robusztus optimalizálási algoritmus.

Application of annealing algorithms for optimization of equilibrium fuel cycles

In this publication I expound results I have received optimizing equilibrium fuel cycles by using different annealing algorithms. To perform the calculations, I have developed computer programs – based on EGYS code – which realize the improved version – by introducing reheating – of simulated annealing (SA) and population mutation annealing (PMA) methods. Starting reload patterns and input parameters of the calculations were given with a GUI program (ICHTYS) written by myself. During the investigations I came to the conclusion that SA was working properly only in special circumstances while PMA was able to optimize the core in all cases.

Csatolt anyag: