Atomerőművi berendezések biztonsági besorolása – lehet egyszerre determinisztikus és valószínűségi?

A Nukleáris Biztonsági Szabályzatok tervezési kötetei szerint az atomerőművek berendezéseit az ellátott biztonsági funkcióikból kiindulva biztonsági osztályokba kell sorolni. A biztonsági osztály határozza meg a berendezés kezelési követelményeinek szigorúságát. E besorolás elsődlegesen determinisztikus szemléletű. A berendezéseknek a létesítmény biztonságában betöltött szerepéről, súlyáról azonban hasznos információ kapható a valószínűségi biztonsági elemzésből (PSA) is. Az OAH megbízásából új besorolási eljárás tervezetét dolgoztuk ki, amely figyelembe veszi e kockázatelemzési eredményeket is. A kockázatszempontú berendezésbiztonsági osztályozás egyik célja, hogy egyes determinisztikus alapon konzervatívan besorolt berendezések kezelési követelményein enyhíteni lehessen. Ezáltal az üzemeltető költségmegtakarítást érhet el, valamint erőforrásait a hatósággal együtt a valóban magas kockázatú területekre csoportosíthatja.

Safety Classification of Nuclear Power Plant Equipment - Can It Be Deterministic and Probabilistic at the Same Time?

According to the design volumes of the Nuclear Safety Regulations nuclear power plant equipment has to be assigned to safety classes based on the safety functions fulfilled by them. The safety class determines severity of equipment handling requirements. This classification is based primarily on deterministic approach. Useful information may however be gained on the role and significance of equipment in the safety of the installation from probabilistic safety assessment (PSA). Based on an order from HAEA a new classification approach has been developed that takes into account the results of the risk analyses. One objective of the risk informed classification of the equipment is that handling requirements of pieces of equipment classified conservatively by the deterministic approach could be relaxed. Licensee can reduce equipment handling costs in this way, and both the licensee and the authority can focus its resources on areas that are really risk significant.

Csatolt anyag: