Atomerőművi blokkok létesítésének szellőzéstechnikai kérdései

Magyarország energiabiztonságának érdekében az erőművi kapacitások fenntartása – esetleges bővítése – elkerülhetetlen. Új atomerőművi blokkok létesítése Pakson az évszázad legnagyobb hazai beruházása lehet. Egy atomerőmű tervezésének rendkívül széleskörű tudományos háttere van. Mindegyik szakterület – így a szellőztetés, klimatizálás – fontossága egy atomerőmű biztonságos üzemeltetéséhez megkérdőjelezhetetlen.

The establihsement of nuclear units to ventillation issues

Hungary to energy security, maintenance of the power plant capacity - the possible expansion - is inevitable. Construction of new nuclear power plant units in Paks, Hungary's largest investment of the century can be. A very broad scientific background of a nuclear power plant design is. Each field - including air technology - the importance of safe operation of a nuclear power plant is unquestionable.

Csatolt anyag: