Atomtörténet 1945-55. II. A szovjet atombombához vezető út

Az 1920-as és 30-as években a szovjet tudósok képesek voltak követni és megerősíteni az atomfizika áttöréseit. Kurcsatov és más szovjet tudósok a neutronok és az anyag kölcsönhatását és a természetben előforduló radioaktív elemeket tanulmányozták. 1940-ben egy kis csoport tudós még latolgatta az atomenergia felhasználásának lehetőségét, de a háború kitörését követően még ez a kis erőfeszítés is megszűnt. A nyugatról érkező nyugtalanító hírszerzési jelentések nyomán egy szerény kutatási program indult 1943 februárjában. Ez egészen 1945 augusztusáig tartott, amikor Hirosima után minden drámaian megváltozott. Sztálin utasítására jelentős erőforrás-átcsoportosítások történtek a kutatás felgyorsítása érdekében. Berija vezetésével, a szovjet titkosszolgálat irányítása alatt álló Gulagok rabjainak munkájára támaszkodva megépültek az első titkos szovjet atomvárosok, ahol megkezdődhetett az ipari méretű urándúsítás, és megépültek az első plutóniumot termelő atomreaktorok. A második világháború alatt és után a kémeken keresztül összegyűjtött amerikai atomtitkok jelentős segítséget nyújtottak Kurcsatovnak és csapatának. 1949 közepén erőfeszítéseiket siker koronázta: az Egyesült Államok elvesztette monopolhelyzetét az atomfegyverek területén, mely tovább rontotta a nagyhatalmak viszonyát a kibontakozó hidegháború feszült légkörében. Jelen írásban a szovjet atombomba előállításának eseményeit idézem fel.

 

Atomic history 1945-55 part II. The road towards the first soviet atomic bomb. In the 1920s and 30s the Soviet scientists were able to track and confirm the breakthroughs in nuclear physics. Kurchatov and other Soviet scientists studied the interaction between neutrons and different material and the naturally occurring radioactive elements. In 1940, a small group of scientists pondered the possibility of nuclear energy, however, even this small effort diminished after the outbreak of the Second World War. In the wake of disturbing intelligence reports from the West a modest research program was launched in February 1943, but it remained small scale. This lasted until August 1945, when the bombing of Hiroshima initiated a dramatic change. On Stalin's orders, significant resources were transferred to the program to accelerate the research. Based on Beria’s leadership and the secret police, through the work of the prisoners of the Gulag, the first Soviet secret nuclear towns were built where to begin the industrial-scale uranium enrichment and the first plutonium-producing reactors were built. The American nuclear secrets, gathered by the spies during and after the Second World War, greatly assisted Kurchatov and his team. In the middle of 1949 their efforts were rewarded. The United States lost its monopoly position in the field of nuclear weapons, which has further worsened the relations between the major powers of in the tense atmosphere of the emerging Cold War. This article will cover the development of the first soviet atomic bomb.