AZ ALLEGRO FŰTŐELEM-VISELKEDÉSI SZÁMÍTÁSOK ELŐKÉSZÍTÉSE

Az MTA EK és az AEMI a FUROM és a FRAPTRAN kódokat használja sztenderd fűtőelem-viselkedési modellként a kvázi-stacionárius, illetve a tranziens számításokhoz. Ezeket a kódokat vízhűtésű termikus reaktorok cirkónium burkolatú fűtőelemeihez fejlesztették ki. Az ALLEGRO projekt számára, amely egy gázhűtésű gyorsreaktort kíván kifejleszteni acélburkolatú fűtőelemekkel, a FUROM és a FRAPTRAN megfelelő verzióit kell kifejleszteni. Ez az anyagi adatok és több esetben a folyamatok modellezésének megváltoztatását igényli. A jelentésben összegyűjtöttük a nyilvános irodalomból elérhető anyagi adatokat és ajánlásokat adtunk a leginkább használandó adatok használatára. Ezt a munkát a megfelelő kódverziók kidolgozása fogja követni.

PREPARATION OF ALLEGRO FUEL BEHAVIOUR CALCULATIONS

The FUROM and FRAPTRAN codes are used by MTA EK and AEMI as the standard fuel behaviour models for quasi-steady-state and transient calculations, respectively. These codes were prepared for modelling light water reactors with fuel rods having zirconium cladding. For the purposes of the ALLEGRO project, aiming at the development of a gas-cooled fast reactor with fuel rods having stainless steel cladding, it was decided to develop the appropriate versions of FUROM and FRAPTRAN. This requires the change of material data and sometimes even the change of the way phenomena are modelled. The present report provides a collection of the material data from the open literature needed for the given purpose and also recommendations for the selection of the most suitable data. This work will be followed by the development of the corresponding code versions.

Csatolt anyag: