AZ ATOMERŐMŰVEKBEN HASZNÁLT CIRKÓNIUM ÖTVÖZETEK ANYAGSZERKEZETI VIZSGÁLATA

A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont, a NUBIKI Nukleáris Biztonsági Kutatóintézet Kft., a TÜV Rheinland InterCert Műszaki Felügyeleti és Tanúsító Kft. és az Eötvös Loránd Tudományegyetem konzorciuma a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával végez cirkónium anyagtudományi kutatásokat. A kutatási program kísérleteire olyan körülmények között kerül sor, amelyek az atomerőművi fűtőelem cirkóniumburkolatának sérüléséhez vezethetnek. A mérési programban szerepelnek oxidált, hidrogénnel feltöltött mintadarabok, valamint kutatóreaktorban besugárzott cirkóniumcsövek is. Mechanikai és anyagszerkezeti vizsgálatokat fognak végezni, hogy azonosítani tudják azokat a mechanizmusokat, amelyek a burkolat sérülését okozhatják. Numerikus modelleket fognak továbbfejleszteni az új mérési adatok felhasználásával annak érdekében, hogy előre lehessen jelezni az erőművi körülmények között a burkolatban végbemenő változásokat.

INVESTIGATION OF THE MICROSTURCTURE OF ZIRCONIUM ALLOYS USED IN NUCLEAR POWER PLANTS

A consortium established by the Hungarian Academy of Sciences Centre for Energy Research, NUBIKI Nuclear Safety Research Institute Ltd., TÜV Rheinland InterCert Ltd. and Eötvös Loránd University received a grant from the National Research, Development and Innovation Office of Hungary. Framework of this research program experiments will be performed with zirconium claddings in order to simulate the loads that may take place during normal reactor operation, storage and accident conditions. The measurement program includes oxidation, hydriding of different Zr specimens as well as zirconium tube irradiation in the Budapest Research Reactor. Mechanical and material structural tests will be performed to identify the mechanisms that can lead to the loss of cladding integrity. Using the measured data numerical models will be developed in order to predict changes in the cladding under operating conditions, accidents and storage.

Csatolt anyag: