Az ITER projekt

Az ITER napjaink talán egyik legnagyobb, de mindenképpen a legkomplexebb, építési fázisban lévő tudományos-technikai vállalkozása. Elsődleges célja a mágnesesen összetartott plazmával történő magfúziós energiatermelés demonstrálására irányuló integrált fizikai és technológiai kísérletek megvalósítása. A kísérletek eredményei nyitnák meg az utat az első (még demonstrációs, de már ipari méretű) fúziós erőmű(vek) építéséhez.

The ITER project
At present, ITER is the largest and most complex scientific-technical endeavour. Its primary aim is the
demonstration of the feasibility of use, through the accomplishment of a series of integrated physical and
technological experiments, of magnetically confined plasmas for nuclear fusion energy production. The results of
the experiments would open the way for the construction of the first (still demonstration, but already industrial
scale) fusion power plants.

Csatolt anyag: