AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK NUKLEÁRIS BIZTONSÁGI ENGEDÉLYEZÉSE

A nukleáris létesítményeket érintő engedélyezési eljárások többlépcsős, több szakterületet érintő folyamatok. Egy atomerőmű létesítésének és működésének nukleáris biztonsági, védettségi és biztosítéki engedélyezése az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) feladata. A Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartását célzó projektben tervezett új blokkok nukleáris biztonsági engedélyezéséhez kapcsolódóan várhatóan tíz létesítményszintű és több ezer további, rendszerelemszintű engedélykérelem (pl. építési, gyártási, szerelési engedély) fog érkezni. A létesítményszintű eljárások követik a nukleáris létesítmény életciklus szakaszait. Ennek megfelelően, első lépésként a telephelyet kell értékelni abból a szempontból, hogy ott felépíthető-e nukleáris létesítmény, valamint a tervezéshez szükséges telephelyjellemzőket kell meghatározni és elfogadtatni (telephelyengedély), majd a létesítményt ennek megfelelően kell megtervezni és csak ezt követően értékelhető az, hogy az így megtervezett létesítmény felépíthető, üzembe helyezhető, majd üzemeltethető-e az adott telephelyen (létesítési engedély). A létesítési engedélyben foglaltak szerint felépített létesítményt üzembe kell helyezni, ami a kiépített rendszerek, rendszerelemek aktív körülmények közötti próbáit (működőképességük igazolását) foglalja magában. Amennyiben az üzembe helyezés az engedélyben meghatározottak szerint sikeresen megtörtént, minden a követelményekkel összhangban, a biztonsági elemzéseknek és a terveknek megfelelően működik, akkor kaphatnak üzemeltetési engedélyt az új blokkok. A kibocsátott engedélyekben jóváhagyottakat, illetve az adott életciklus szakaszra vonatkozó előírások teljesülését az OAH folyamatosan felügyeli.

THE REGULATORY DECISION MAKING PROCESS OF NEW NUCLEAR POWER PLANT UNITS

Abstract
The licensing processes of nuclear facilities are multi-stage and several expertise needs. Conducting of nuclear safety, safeguard and security licensing for installation and operation of a nuclear power plant is responsible the Hungarian Atomic Energy Authority (HAEA). For the installation of the new units in connection with the planned project to maintain the NPP capacity in Hungary needs about ten facility-level and thousands of other, component-level permission (eg. construction, manufacturing, installation permission). The facility-level licensing processes follow the life cycle of the nuclear facility. Accordingly, the first step is the evaluation of the prospective site. Features and data of the site for design of NPP shall be assessed during the site investigation program. And the site in question shall be accepted and fulfilled the requirements (site license). After finishing of the site investigation program shall be designed the NPP and shall be evaluated the construction and operation of the facility on the accepted site in safety point of view (construction license). The next step or the next stage of the lifecycle is the commission. After the construction phase shall be commissioned the systems, structures and components in radioactive circumstances (verify the ability to operate). If the commission was successful as specified in the licenses and the systems, structures and components can be operated in accordance with all requirements of the safety, the new units can get a operating license. The conditions of the licenses and permission and the fulfilment of the safety requirement are continuously monitored by HAEA during the lifetime of the NPP.

Csatolt anyag: