CFD VIZSGÁLATOK AZ ALLEGRO KERÁMIA KAZETTA BELSŐ SZUBCSATORNÁJÁRA

A negyedik generációs reaktorkoncepciók közül az egyik az un. gázhűtésű gyors reaktor. A típus előnye a gyors neutronspektrum, illetve a zónából kilépő hűtőközeg magas hőmérséklete, amely jobb termikus hatásfokot eredményez a jelenleg üzemelő atomerőművekhez képest. A reaktor energetikai célú fejlesztése érdekében tervezik a 75 MW hőteljesítményű ALLEGRO kísérleti reaktor megépítését. Jelen munkánkban az ALLEGRO kerámia üzemanyag-kazetta két belső szubcsatornájára fejlesztettünk CFD (Computational Fluid Dynamics) modellt az ANSYS CFX kóddal, hogy a kialakuló hőmérsékletviszonyokat vizsgáljuk. Négy különböző felbontású hálót fejlesztettünk egy távtartórács osztás hosszú részre, és vizsgálatuk a hálófelbontás számítási eredményekre gyakorolt hatását. A hálóvizsgálat alapján kiválasztott felbontással építettük meg a teljes hosszúságú pálcaköteg rész modelljét, amellyel a hőmérséklet-eloszlást tanulmányoztuk.

CFD INVESTIGATION OF INNER SUBCHANNELS OF ALLEGRO CERAMIC FUEL ASSEMBLY

Gas-cooled Fast Reactor is one of the generation IV reactor concepts. The fast neutron spectrum and the high outlet temperature of the core make this reactor type a contributor to the sustainability of the nuclear technology. The main issue of this paper is to investigate two inner subchannels of a ceramic fuel assembly. Detailed CFD models of the ALLEGRO inner subchannels have been developed with the code ANSYS CFX in order to analyze their thermal hydraulics. The final model includes the full-length ceramic rods with four spacer grids in the subchannels. This model describes the heat transfer in the active part of the rod bundle.

Csatolt anyag: