Digitális multiméter az elektrosztatika tanításában

A Magyar Nukleáris Társaság 2006. óta minden évben pályázatot hirdet fizikatanároknak az iskolai munka során felhasználható új kísérletek kidolgozására. Az Öveges József-díjat az kapja, akinek az adott évben a legtöbb pontja van. A díjat nem nyert pályázók továbbviszik pontjaikat a következő évre, de 2013-tól a korábbi években szerzett pontszámok évente feleződnek. Az utóbbi három évben beadott pályamunkáim alapján 2013-ban én kaptam meg ezt a díjat. Ez a cikk a 2013. évi pályázat (részben a magfizikához is kapcsolódó) rövidített anyagát tartalmazza. A 2011-ben és 2012-ben készült két pályázat kísérleteit ismertető írás várhatóan a Fizikai Szemle című folyóiratban jelenik meg. Mindhárom pályázat teljes anyaga (mellékleteivel együtt) elérhető a FizKapu honlapon.

 

Digital multimeter in the teaching of electrostatics The Hungarian Nuclear Society since 2006 each year invites applications for the development of new school work experiments by physics teachers. Öveges József Award goes to the teacher who collected the most points during the given year. Candidates, who were not awarded, can carry forward their points to the following year, but from 2013 the scores obtained in the previous years are continuously halved every year. Based on my applications of the last three years I was honored with this award in 2013. This article contains the short summary of my work from 2013 applied for the competition (partly related to nuclear physics also). The description of the experiments used for my work in 2011 and 2012 is expected to be published in the Fizikai Szemle. The full content of all three applications (including its Annexes) is available on the website FizKapu.