ELM prekurzorok vizsgálata a JET tokamakon

Az I-es típusú ELM-ek (Edge Localized Modes - plazmaszéli instabilitások) a fúziós berendezésekben olyan magas energia és részecske fluxussal terhelik a plazmahatároló elemeket, hogy maradandóan károsítják a berendezést. A folyamat szabályozása lehetséges kriogén hidrogén izotóp pelletek belövéséve, melyekkel mesterségesen kelthetünk ELM-eket. A kísérletek során problémát okoz annak a meghatározása, hogy melyik ELM spontán és melyik pellet által triggerelt. Ez az információ elengedhetetlen a két folyamat kialakulásának vizsgálatához, így egy módszert kell kidolgozni az események szétválogatására.
Bizonyos I-es típusú ELM-ek előtt az elektronsűrűségben prekurzor oszcilláció figyelhető meg. Amennyiben ez csak spontán kialakuló ELM előtt figyelhető meg, akkor ez lehetőséget ad a szétválogatásra. Ebben a cikkben összefoglaljuk az ezen kérdéskör tisztázására folytatott vizsgálatainkat, melyek során kb. 1000 ELM eseményt (mind természetes módon kialakuló, mind pelletek által keltett) analizáltunk. A kíséretek a JET tokamakon zajlottak. Meghatároztuk az ELM-ek előtt fellépő elektronsűrűség prekurzor oszcilláció tipikus frekvenciáját, az előfordulási valószínűségét spontán és pellet triggerelt ELM-ek esetén, illetve meghatároztuk, hogy van-e összefüggés az ELM mérete és a prekurzor oszcilláció jelenléte között. A kíséreti adatokat egy adatbázisba foglaltuk, melyet statisztikus módszerekkel vizsgáltunk meg.