Építsünk részecskefizikát

A részecskefizika az egyik leggyorsabban fejlődő tudomány a világon. A középiskolákban nincs idő ennek a témakörnek a
tárgyalására, így a diákoknak csak tanítási órák után, szakkörök keretén belül van erre lehetőségük. A diákok ezt a témakört túl
nehéznek tartják. Nagyon sok az ismeretlen fogalom, amelyeket nehéz elképzelni, mert a részecskék nagyon-nagyon kicsik,
láthatatlanok, a méretük tipikusan 10ˉ¹8 méter alatti. Kifejlesztettem egy oktatási segédanyagot a részecskefizika oktatásához
tanárok és diákok részére. Nagyon könnyű elkészíteni, és a diákok a kockák segítségével játékosan tanulnak.

Particle physics is one of the fastest developing areas of science in the world. High schools do not have time to deal
with this topic, so the students can get to study it after the regular lessons only. The students consider this topic too
difficult. There are many unknown terms, they are hard to imagine, because particles are very-very small, they are
invisible and their size is below 10ˉ¹⁸ meters. I have developed a low-cost educational material on particle physics
for teachers and students. It is easy to make and students can learn with them while playing with paper cubes.

Csatolt anyag: