A fizikatanítás helyzete és eredményessége

2008-ban két reprezentatívnak minősíthető adatgyűjtést végeztünk a fizika oktatásával kapcsolatban. Jelen írásban ezekről számolok be.
A nyár folyamán az Országos Köznevelési Tanács (OKNT) ad hoc bizottságának helyzetelemző munkája részeként kérdőíves felmérést végeztünk általános iskolai és középiskolai biológia, kémia és fizika szakos tanárok körében.
Másik vizsgálatunkban a műszaki felsőoktatásba beérkező hallgatók felkészültségének felmérését végeztük el, mivel egy ilyen jellegű, több felsőoktatási intézményben is elvégzett, széleskörű vizsgálat alkalmas lehet arra, hogy az oktatási kormányzat figyelmét felhívja a közoktatásban lezajlott negatív jelenségek kezelésének elodázhatatlanságára. Különösen fontos ez az aktuális körülmények között, amikor a deklarált célok között szerepel a műszaki-természettudományos végzettségű szakemberek képzésének kiemelt támogatása.
Csatolt anyag: