Forrástagbecslés lehetősége kutatóreaktorok esetén – nukleáris biztonsági megfontolások

Kutatóreaktorokat világszerte alkalmaznak különféle sajátos célokból, ennek megfelelően az egyes létesítmények kialakítása és üzemeltetése jelentősen különböző. A kutatóreaktorok nukleáris biztonsági értékelésekor az atomerőművekével azonos filozófiát, de részleteiben helyenként jelentősen eltérő módszertant követnek. Kutatóreaktorok esetén is az alapvető eszközként alkalmazott biztonsági elemzéseket használják fel a balesetelhárítási felkészülés megalapozásához, amelynek egyik markáns eleme a lehetséges jelentős kibocsátásra vezető baleseti folyamatok értékelése, amelyben balesetelhárítási szempontból alapvető jellemző a kibocsátást leíró forrástag. Az értékeléshez alkalmazott módszerek kutatóreaktoroknál sok szempontból eltérnek az atomerőműveknél figyelembe vettektől. A szerző a rendelkezésre álló irodalom alapján a kutatóreaktorok sokszínűségét is figyelembe véve szisztematikusan összegyűjtötte és értékelte a különféle szempontokat azzal a végcéllal, hogy ennek alapján a hazai kutatóreaktorok sajátosságait a forrástagbecslésben érintett szervezetek, létesítmények figyelembe vehessék.

Csatolt anyag: