A GASFLOW kód sprinkler modelljének adaptálása a VVER-440 konténment folyamatok szimulálásához

A súlyos baleseti hidrogén koncentráció eloszlását a konténmentben a GASFLOW (CFD) kóddal elemezzük. A sprinkler működése jelentősen befolyásolja a térben kialakuló gázkoncentráció eloszlását. A GASFLOW kód rendelkezik a sprinklerrendszer működését leíró modellel.
A GASFLOW kód alapesetben a kétfázisú, cseppeket is tartalmazó közeg térfogati kondenzációját homogén egyensúlyi modellel kezeli (a folyadékcseppek egyenletesen eloszlanak a gázban, a fázisok sebessége megegyezik és termikus egyensúlyban vannak). A GASFLOW sprinkler modellje a sprinkler cseppek gázfázistól eltérő hőmérsékletével, de a gázfázissal megegyező sebességével számol. A cseppek kihullását a térfogati kondenzációhoz hasonlóan, egy relaxációs összefüggéssel veszi figyelembe.
A GASFLOW sprinkler modelljét adaptáltuk a VVER sprinkler rendszeréhez. A sprinkler modellt kiegészítettük a rendszer működésének nyomásról történő vezérlésével. Tesztfeladat segítségével győződtünk meg róla, hogy a rendszer nyomásról történő vezérlése a kívánt módon működik. Két tesztfeladat segítségével és az eredményeket a CONTAIN kód eredményeivel összehasonlítva meghatároztuk a modellben szereplő relaxációs kihullási időállandó értékét a VVER sprinkler rendszer paramétereinek megfelelően.
Csatolt anyag: