Gázhűtésű gyorsreaktor üzemanyagciklusának modellezése

A gázhűtésű gyorsreaktor (GFR) a negyedik generációs atomreaktorok egyik perspektivikus típusa, amely kemény neutronspektrumával ígéretes lehetőséget teremt a nukleáris üzemanyag hatékonyabb felhasználására és a másodlagos aktinidák transzmutációjára, hozzájárulva ezzel a nukleáris energiatermelés fenntarthatóságának növeléséhez. A cikk a BME Nukleáris Technikai Intézetben a GFR 2400 MWth koncepciójára végzett üzemanyagciklus-számításokat mutatja be. Közel kétezer zónaszámítás eredményeire támaszkodva egy többdimenziós regressziós számításokon alapuló, gyors és rugalmas kiégésszámítási eljárás került kifejlesztésre, amely alkalmas az üzemanyagciklus-számításokba történő integrálásra. A modell segítségével különböző visszatáplálási stratégiák mellett vizsgáltuk egy GFR-eket és hagyományos könnyűvizes reaktorokat tartalmazó atomerőműpark egyensúlyi állapotait a GFR üzemanyag-hasznosításának és transzmutációs képességeinek felmérése érdekében.

Fuel cycle modelling for gas cooled fast reactor

Gas cooled fast reactor (GFR) is a promising Generation IV reactor type, aimed to improve the sustainability of nuclear energy by improving the uranium utilization efficiency and transmuting minor actinides due to its fast neutron spectrum. The paper presents fuel cycle studies performed at the Budapest University of Technology and Economics (BME) Institute of Nuclear Techniques for the 2400 MWth GFR design. A quick and flexible burnup calculation tool has been developed based on regression for the results of almost 2000 core calculations, which is suited to be integrated into fuel cycle simulations. With this model the equilibrium conditions of an NPP park containing GFRs and conventional LWRs were investigated in order to survey the fuel utilization and transmutation capabilities of the GFR.