Geogén radonpotenciál térképezés Pest és Nógrád megye területén

Egészségkárosító hatása miatt a radon általános (biológiai, fizikai) viselkedését leíró tanulmányokat követően megnőtt az igény a radontól származó kockázat kimutatására és e kockázati veszély csökkentésére irányuló felmérésekre. A beltéri radonkoncentráció csökkentésére javasolt módszerek mellett felmerült a jövőben épülő házak radon veszélyének elkerülése, megelőzése. Ez utóbbi esetben az adott területen (a ház környezetében) található potenciális radon kockázat minősítésére vagyunk kíváncsiak. A kutatás célja volt Magyarországon elsőként a geogén radonpotenciál meghatározás egyik módszerének alkalmazása és egy geogén radonpotenciál térkép készítése egy kiválasztott területre. Az alkalmazott módszer Európa szinten elfogadott geogén radon-térképezési eljárás, amely a talajgáz radonkoncentráció és talaj gázpermeabilitás terepi mérésén alapul.

Geogenic radon mapping in Pest and Nógrád Counties of Hungary

The adverse health effects of radon are well known. Regulation and mitigation is therefore envisaged which among other measures requires knowing the geographical extent of the hazard related to radon. Geogenic source of the hazard (or potential risk) at a location or over an area is described by its radon potential. Knowledge on the geogenic radon potential of an area can support decisions on whether further local measurements are necessary in the areas of planned development. The main aim of this study is to present a detailed GRP mapping and to create a radon risk map that helps regional planning.

Csatolt anyag: