Globális urántartalékok földtani és mennyiségi értékelése

A nukleáris energia térnyerése újra és újra felveti annak a kérdését, hogy van-e elegendő urán a növekvő igények kielégítésére. Sok forrásban találunk olyan adatokat, amelyek ugyan támpontot adnak a tervezéshez, de az ércek ásványtani és földtani tulajdonságainak ismerete elengedhetetlen ahhoz, hogy értékelni tudjuk ezeket az információkat, teljes képet kapjunk az uránércnek, mint a nukleáris fűtőelemek legfontosabb forrásának a hozzáférhetőségéről. Mivel egy tervezett, vagy engedélyezett erőmű a beruházási döntéstől számítva csak több évtized alatt megtérülő befektetés, a döntés előkészítésben fontos szempont az urán készletek becslési módszereinek megismerése és némi földtani ismeret ahhoz, hogy a hozzáférhető adatokat saját céljainkra értékelni tudjuk. Munkánkban ezért a legfontosabb uránérc-típusok főbb jellemzőit mutatjuk be, és mennyiségük valamint világtermelésben betöltött szerepük alapján értékeljük őket.