Hazai környezetradiológia Fukushima után

A Fukushima Dai-ichi atomerőmű 2011. március 11-i balesete következményeként nagy mennyiségű hasadási termék jutott ki a környezetbe. Az Egészségügyi Radiológiai Mérő és Adatszolgáltató Hálózat (ERMAH) gamma-spektrometriai módszerrel aeroszol szűrőkön végzett mérései alapján a radioaktív felhő március 24-én érte el Magyarország légterét. A levegőmintákban mért legmagasabb értékek 134Cs esetében 87,7 μBq×m-3, 137Cs esetében 106 μBq×m-3, 131I esetében 1470 μBq×m-3 voltak. Május közepére a mért értékek visszatértek a balesetet megelőző szintekre. Az OSSKI-ban mért eltérő 131I aktivitás-koncentrációkra magyarázatot adunk az Intézetben, 2011-ben mért levegőminták adatainak értékelésével. Számításokat végeztünk a lakosság sugárterhelésének becslésére a 2011.03.17-05.09. közötti időszakra.
Csatolt anyag: