HAZOP/LOPA elemzés alkalmazása radioaktívhulladék-tároló tervezésében

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. üzemeltetéséből és majdani lebontásából származó kis és közepes aktivitású hulladékok
befogadására felszín közeli hulladéktároló létesült Bátaapáti község közigazgatási területén. A létesítést a Radioaktív
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (RHK Kft.) szakaszosan valósította meg, így az
egyes szakaszokhoz rendelten készültek kockázatelemzések. Vizsgálataink során lehetőség nyílt mind a tervezési fázisban már
elemzett és azóta üzemelő rendszer ismételt (IK-1 kamra) elemzésére, mind a tervezés alatt álló rendszerek, rendszerelemek (IK3,
I-K4, I-N1, I-N2 kamrák) kockázatértékelésére.

A near-surface repository has been built in Bátaapáti to dispose solid and solidified liquid, low-and intermediate
level radioactive waste produced during the operation and dismantling of MVM Paks NPP Ltd. The facility has
been constructed in phases by PURAM, so the risk analyses also have been focused to these stages. In our risk
assessment we were able to analyse the previously examined and since then operating elements (disposal chamber:
IK-1) and also the systems, sub-systems being designed (disposal chambers: I-K3, I-K4, I-N1, I-N2).

Csatolt anyag: