ITER Diagnosztikák Elektromos Infrastruktúrájának Fejlesztése

Az ITER egy széleskörű nemzetközi együttműködésben megvalósuló projekt, amelynek célja a magfúzió, mint energiaforrás békés célú felhasználhatóságának technológiai és fizikai demonstrálása. A fúziós kutatások világszerte ennek a berendezésnek a megépítésére összpontosulnak. Az ITER építéséhez az egyik legjelentősebb magyar hozzájárulás a diagnosztikai jeltovábbvitelhez szükséges elektromos infrastruktúra kifejlesztése. A főbb fejlesztendő alkatrészek a kábelcsatlakozók, robot-csatlakozók, kábelek, kábelkötegek, kábelcsatornák, vákuumátvezetők. Az ITER speciális körülményei miatt a legtöbb esetben nem lehet kész ipari megoldásokat alkalmazni, hanem saját kutató-fejlesztő tevékenységet kell végezni ipari cégek bevonásával. Az cikk a közel egy éve zajló munkáról és főbb eredményeiről ad rövid áttekintést. Electrical infrastructure development for ITER diagnostics ITER is scientific project in a wide international cooperation, whose aim is to demonstrate the technical and physical feasibility of nuclear fusion as a peaceful and reliable source of energy. A great part of the resources of the worldwide fusion community are concentrating on this task. One of the most significant Hungarian contribution to the ITER project is the development of electrical infrastructure for the transmission of electrical signals for diagnostics. The components involved are mostly cable connectors, remote handling connectors, cables, cable looms, cable conduits, vacuum feedthrooughs. Because of the very special ITER environment, standard indusrial solutions cannot be readily used. Instead, R&D activity is required for the development of components, in some cases with the help of industrial partners. This article is a summary of the main results of the work performed during last year.

Csatolt anyag: