Kétdimenziós nyalábemissziós spektroszkópia mechanikai tervezése a MAST tokamakra

2010 nyarán egy, az elektronsűrűség fluktuáció mérésére optimalizált kétdimenziós nyalábemissziós spektroszkópia (a továbbiakban: NyES) rendszert telepítettünk az angliai MAST szférikus tokamakra. A rendszer forgatható első tükre segítségével a tokamak egyik deutérium fűtőnyalábjának spontán emisszióját méri a magplazmától egészen a plazma széléig (sugárban: 0,7 m-től 1,5 m-ig). A leképezés a magplazma megfigyelésére (r = 1,2 m) optimalizált. A nyalábemissziót 4x8 pixeles lavina-fotódióda (APD) detektor tömbre képezzük le, ami 1 MHz-es sávszélességű mérések végzését teszi lehetővé 1010 – 1012 foton/sec-os fényintenzitás mellett. Jelen cikk ennek a diagnosztikának a mechanikai megvalósítását mutatja be, annak vákuumkamrán belüli részére összpontosítva.
Csatolt anyag: