Kritikussági számítások az új paksi blokkokra a KARATE-1200 program rendszerrel

Jelen munkában a VVER-1200 reaktorzóna kritikusságát vizsgáljuk a kezdeti és egyensúlyi kampányra, hideg, meleg és üzemi állapotokban. A számításokat a KARATE-1200 stacioner programmal végeztük ENDF/B-VI. (ver 6.) nukleáris adatkönyvtárral. Célunk a kódrendszer verifikálásának folytatása volt a szakirodalomban elérhető újabb adatok alapján. A zónaállapot jellemzői (bórsav-, moderátorhőmérséklet és -sűrűség, a töltet kiégettsége) hatással vannak a reaktor gyors leállítását eredményező abszorbens rudak értékességére. Ezeknek a paramétereknek ismerete a kampányok biztonságos tervezésének egyik fontos eleme. A tervezett blokkok harmadik generációs erőművek, amelyekre szigorú nemzetközi előírások vonatkoznak. Ezek egyikét, az úgynevezett rekritikussági hőmérséklet értékét részletesen is megvizsgáljuk. 

Criticality Calculations for the New Paks Units with the KARATE-1200 Program System

In this work, we examine the criticality of the VVER-1200 reactor core for the initial and equilibrium cycle, in cold, hot, and operating conditions. The calculations were performed with the KARATE-1200 stationary program with the ENDF/B-VI.(ver 6.) nuclear data library. We aimed to continue the verification of the code system, based on the latest data available in the literature. The characteristics of the zone condition (boric acid, moderator temperature, density, charge burnout) affect the absorbent rods' value, resulting in a quick shutdown of the reactor. Knowing these parameters is an important element of the safety analyses. The planned units are third-generation evolutionary power plants subject to strict international standards. One of these, the value of the so-called recriticality temperature, will be examined in detail.

Csatolt anyag: