Lézeroptikai méréstechnikák alkalmazása VVER fűtőelem-kazetta áramlási viszonyainak vizsgálatához

A kísérletek célja a hűtőközeg keveredésének tanulmányozása fűtőelem-kazetta maketten, és az eredmények computational fluid dynamics (CFD) szimulációkkal való összehasonlítása. Particle image velocimetry (PIV) méréstechnikát alkalmaztunk a sebesség, laser induced fluorescence (LIF) technikát pedig a hőmérséklet mezők meghatározására. A már meglévő, eredeti alkatrészeket is tartalmazó VVER-440/213 munkakazetta 1:1 léptékű modelljének fűtőelem pálcái közül 36-ot elektromosan fűthetővé lettük, így extrém és egyenletes teljesítmény-eloszlásokat is beállítottunk. Lehetővé tettük a radiális irányú (vízszintes) síkokban való sebességmérést, melynek során a hűtőközeg csóva áramlási irányú tengely körüli forgását vizsgáltuk. Megismételhetőségi vizsgálatot végeztünk sebességprofilok ismételt mérése útján. A hőmérséklet eloszlás felvételek bizonytalanságának csökkentése érdekében további kísérletek szükségesek.

Csatolt anyag: