Magfizikai folyamatok intenzív lézertérben I.

A két részre tervezett sorozat első cikkében röviden összefoglalom az intenzív, rövid impulzushosszú lézertérben végbemenő belső konverzió leírását. A számítások során kifejtem a lézertérbeli belső konverziós együttható elektromos átmenetekre vonatkozó általános alakját, majd a paramétervizsgálatok után konkrét izomerekre megadom a lézer nélkül tiltott csatornákra vonatkozó belső konverziós együtthatók numerikus értékét.

Nuclear processes in intense laser field I.

Present article deals with the super-intense few-cycle laser pulse-induced internal conversion process. The general
form of the internal conversion coefficient (ICC) is explained for the electric transition of nuclei, then the ICC is
discussed in detail in case of 99mTc isomer and it is determined numerically for other isomers.

Csatolt anyag: