A mérnöki gátak szerepe a Bátaapáti Tároló biztonságában

A mérnöki gátrendszer különböző elemei fontos szerepet játszanak a hulladéktárolók biztonságában a működés során és a lezárás után egyaránt. A mérnöki gátakat és azok anyagait a befogadó kőzethez illesztve úgy kell kiválasztani, hogy a különböző gátak ne akadályozzák egymást biztonsági funkcióik ellátásában.

A Bátaapáti Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) elhelyezési rendszerének tervei elkészültek, amelyek tartalmazzák az alkalmazni kívánt mérnöki gátakat is. A működés fázisában a vágatbiztosítás céljából lőttbeton réteget és kőzethorgonyt alkalmazunk. A hosszú távú sugárbiztonság szempontjából a mérnöki gátak közül meg kell említeni a vasbeton konténert, az ezen belüli térkitöltést, a vágatok tömedékelését, valamint a záródugókat. A fent említett elemek mindegyikéhez biztonsági funkciók rendelhetők.

A radioaktívhulladék-tárolók hosszú távú sugárbiztonságának igazolására a hazai jogszabályoknak és a nemzetközi ajánlásoknak megfelelő biztonsági értékelés készült. A biztonsági értékelés számára fontos bemenő adatot jelentenek az elhelyezési rendszer mérnöki gátjainak tulajdonságai. A biztonsági értékelés külön vizsgálta az egyes mérnöki gátak által betöltött biztonsági funkció ellátásának jelentőségét a hosszú távú környezetbiztonság szavatolásában.

Csatolt anyag: