A PAKSI TELEPHELY A FÖLDTANI KUTATÁSI PROGRAMJÁNAK KONCEPCIÓJA ÉS TARTALMI ELEMEI

Az új atomerőmű létesítéséhez részletes telephely vizsgálatot kell végezni, és értékelni kell a telephelyre jellemző veszélyeket a nukleáris biztonsági szempontjából. Ennek központ kérdése a telephely földtani, tektonikai jellemzése és földrengés-veszélyeztetettségének meghatározása. Tektonikai értelemben a Magyarország közepén elhelyezkedő paksi telephely az alpi-himalájai hegységrendszeren belül, a Pannon-medence centrumában található. A rendelkezésre álló szeizmicitási és tektonikai adatok világosan mutatják, hogy a hegységrendszernek egy relatíve nyugodtabb zónájában, de nem veszélymentes területén foglal helyet Paks. A kutatások legnagyobb kihívását nyújtó területek ezek az alacsony veszélyeztetettségűnek látszó tartományok, és ezért a geológiai múlt és jelen részletes feltárását célzó kutatásokat nagy körültekintéssel kell megvalósítani. Ennek szellemében született a Földtani Kutatási Program (FKP). Az FKP földtudományi szakterületi bontásban adja meg a fentiek megválaszolásához elengedhetetlenül szükséges földtani, geofizikai, szeizmológiai, geotechnikai és hidrogeológiai vizsgálatokat.

Seismic hazard at Paks site: the concept of Geological Research Programme

For new nuclear power plant detailed site characterization has to be performed and the site-specific hazards have to be evaluated from the point of view of nuclear safety. Main goal of the site investigations is the geological and tectonic characterization and determination of site seismic hazard. Looking at the site at Paks, it is placed in the heart of the Pannonian Basin that belongs to the Alpine-Himalayan orogenic belt. Data from seismicity and tectonics of the Paks region shows explicitly moderate to low activity, nevertheless there are hazards to consider. Moderate to low activity regions can make a great challenge to deal with during an investigation program, so examination of geological past and future should be thoroughly performed. The Geological Investigation Program follows the pattern described above. Methods from different disciplines of Earth sciences, such as geology, geophysics, seismology, geotechnics and hydrogeology will be applied to obtain the required information of underground structures.

Csatolt anyag: