Pelletek által keltett mágneses perturbációk vizsgálata fúziós plazmakísérletekben

Az ELM-ek (periodikus energiakitörések fúziós plazmákban) keltése deutérium pelletekkel manapság rutinfeladat, ugyanakkor a keltési mechanizmus eleddig még nem tisztázott. A folyamat részletes megértése kulcsfontosságú ahhoz, hogy a jöv'beli, nagyméret( fúziós berendezésekben az ELM-ek pelletekkel való keltéséhez és szabályozásához szükséges és elégséges feltételeket megbecsülhessük. Egy pellet a plazmába jutva erős elektromágneses perturbációt okoz, ami az ELM keletkezésének egyik feltételezett kiváltó oka. A pellet által okozott perturbáció mágneses komponensét különböz' mágneses szondák jelein vizsgáltuk az ASDEX Upgrade tokamakon, ún. L-mód és I-es típusú ELM-es H-mód plazmakonfigurációkban. A pellet által keltett perturbációt mindkét konfigurációban azonos frekvencián és módusszámmal észleltük, amely eltért az I-es típusú ELM-eket kísérő perturbációk ugyanezen jellemzőitől.

Csatolt anyag: