A PGV–213 típusú gőzfejlesztők köpenyterében kialakuló kétfázisú áramlás szimulációja

Két- és háromdimenziós numerikus áramlástani modellek készültek a paksi gőzfejlesztő köpenytéri áramlásának számítására. E modellek felhasználásával több különböző üzemállapotot vizsgáltunk, köztük az eredeti és megnövelt teljesítménynek, valamint az eredeti alsó és a jelenlegi felső tápvízbevezetésnek megfelelő állapotokat. Az alkalmazott matematikai modell leírja többek között a tápvíznek a melegedés okozta fajtérfogat-változását, a bekevert hideg tápvíz okozta helyi kondenzációt, továbbá a térben változó gőztartalmú és buborékméretű diszperz gőzfázis vízhez képesti elmozdulását. Mikromodellek eredményei alapján határoztuk meg a csőköteg-ellenállás, a hőátadás és a tápvízbevezetés intenzitásainak térbeli eloszlását. A térben változó magasságú szabad vízfelszín alakjára kapott számítási eredmények a szakirodalomban publikált mérési
adatokkal jó egyezést mutatnak.
Csatolt anyag: