Plazmafluktuációk és turbulens áramlások fúziós

Jelen dolgozatban röviden bemutatjuk az elmúlt néhány évtizedben a fúziós közösség által felhalmozott ismereteinket a mágnesesen összetartott plazmában jelentkező turbulens áramlásokról és a mérésekben megfigyelt plazmafluktuációkról, melyek az előbbiek reprezentánsai a plazmadiagnosztika szintjén. Továbbá bemutatunk egy konkrét mérést, melynek során a plazma koherens örvényeinek mozgását használtuk ki az ún. véletlenszerű, alacsony frekvenciás, zonális áramlások (zonal flows) kimutatására.