Primerköri korróziótermék-transzport és -felaktiválódás fizikai-kémiai modellje

A primerköri rozsdamentes acél (ausztenites) felületek korróziója bármennyire is kicsiny, a korróziótermékek felaktiválódása miatt mégis a leállási dózisok jelentős részét okozza, valamint kedvezőtlen esetben üzemeltetési problémát is jelenthet, ha a fűtőelemeken korróziótermék lerakódás alakul ki. Modelleztük a korróziótermékek keletkezését és a primerkörön belüli transzportját a korróziótermék vas primerkörön belüli és kívüli oldhatóságának változása alapján magnetit figyelembevételével. A modellezés eszköze a fejlesztett RADTRAN kód volt. A számított főbb korróziótermék források a következők voltak: a primerköri felületek általános korróziója, az oldhatóság ciklikus változása a hőhordozó útja mentén az aktív zónából a gőzfejlesztőbe és vissza, az 1. víztisztítóban és a gáztalanítóban, valamint az átrakáskor adódó oldhatóságváltozás.

A számított korróziós aktivitásokat a primerköri fővezetéken mért ill. mintázott felületi aktivitás adatokkal verifikáltuk. A további részletes elemzések választ adhatnak a lerakódások domináns forrására, a korróziós szempontból kritikus üzemi állapotok – és így a lerakódások – jövőbeli elkerülésére.

Csatolt anyag: