Reaktorfizika alapjainak oktatása Python programkóddal

Az Uppsalai Egyetem nyári kurzusaként kidolgoztuk a Reaktorfizika Python-nal című tantárgyat. Ennek különlegessége, hogy számítógépes laborgyakorlatokkal segíti elő az aktív tanulást. A gyakorlatok Jupyter Notebook-okra épülnek, melyek szöveges leírásokból, Python programkódból és vizualizációból állnak. Jelen cikk célja, hogy bemutassa a tantárgy nyilvánosan is elérhetővé tett tananyagát. A tantárgy törzsanyaga lefedi a hasonló kurzusok által bemutatott témaköröket. A legtöbb gyakorlati feladatot az alapokból építettük fel, viszont az összetettebb számításokat a diákok az openMC kód felhasználásával végzik.

Teaching introductory reactor physics with Python code

Recently a new course in introductory reactor physics has been developed at Uppsala University. The course is built
around datalabs and home assignments to activate the learning of the students. The active exercises are implemented
as self-contained Jupyter notebooks, consisting of documentation, Python code and visualizations. This paper is
intended to summarize the course and to present the openly available teaching material developed for the course.
The curriculum of the course covers the typical topics of similar courses. Most of the python exercises are implemented
from scratch, however for more elaborate calculations the openMC code is used.

Csatolt anyag: