A röntgenfluoreszcencia-analízis elvi alapjai

A röntgenfluoreszcencia-analízisnek (RFA) nevezett eljárás egy napjainkban széleskörűen alkalmazott nukleáris analitikai módszer, mely minőségi és mennyiségi analízisre egyaránt alkalmas. Azaz megmondható, hogy a vizsgált minta milyen elemekből áll, s milyen koncentrációban tartalmazza az egyes komponenseket. Jelen írásban röviden vázolásra kerülnek az eljárás fizikai alapjai, majd néhány konkrét vizsgálat bemutatása következik. Jelene írás fő célkitűzése az, hogy a tanárkollégák számára az atomfizikai ismeretek alkalmazására olyan példák álljanak rendelkezésre, melyeket fakultációs órákon elemezhetnek tanítványaikkal.

The theoretical foundations of X-ray Fluorescence Analysis

The procedure called X-ray Fluorescence Analysis (XRF) is a widely used nuclear analytical method today, which is suitable both for qualitative and for quantitative analyis. Thus it can be determined, which elements build up the investigated sample; as well as in what concentration the sample contains the components. In the present work the physical basis of the procedure is briefly outlined, and then a few concrete investigations are presented. The goal is to provide fellow teachers with such examples of the application of knowledge in nuclear physics, which they can analyse together with their students in advanced level optional classes.

Csatolt anyag: